Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Issue 7-8/2022

Unmanned aerial vehicles application in onshore pipelines construction

Maciej Witek, Paweł Wlazło


Comparison of water stability indices based on the study of surface water from the river

Alicja Knap-Bałdyga, Małgorzata Perchuć


Hydrodynamic cavitation as a pretreatment method for lignocellulosic waste

Aleksandra Szaja


Circular economy in management of municipal sewage sludge

Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik


The direction of waste minimization during the construction of the water supply and sewage system

Mateusz Nerkowski


Potential Opportunities for Organic Recycling in a Wastewater Treatment Plant in the Assumptions of Circular Economye

Alina Dereszewska, Stanisław Cytawa


Application of Pd/γ-Al2O3 catalyst to remove diclofenac from water

Bartosz Zawadzki, Monika Asztemborska, Emil Kowalewski, Krzysztof Matus, Anna Śrębowata

Last issue

Latest news