Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Issue 04/2023 (April)

Comparative analysis of hydrogen production technologies
DOI:10.15199/17.2023.4.1

Kacper Pawłowski


Picarro Pipe Replacement Optimization & Emissions Quantification Results
DOI:10.15199/17.2023.4.2

Jarosław Grodowski


Experience in using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) to control the area armament in PSG Ltd. Company department in Zabrze
DOI:10.15199/17.2023.4.3

Andrzej Rudzki, Rafał Lipiński


Potential of biochar from waste biomass – a case study of the Wielopolskie Voivodeship
DOI:10.15199/17.2023.4.4

Agnieszka Chwałek, Anna Rolewicz-Kalińska


Free cooling potential in indirect cooling systems on the example of the city of Wrocław
DOI:10.15199/17.2023.4.5

Maria Kostka, Agnieszka Zając


Circular textile management – environmental causes, current challenges and the social aspect
DOI:10.15199/17.2023.4.6

Anna Janda, Weronika Urbańska

Last issue

Latest news

Issue 04/2023 (April)

Comparative analysis of hydrogen production technologiesDOI:10.15199/17.2023.4.1 Kacper Pawłowski Abstract Situation on the Energy market forces the public to search alternative sources of energy. Conventional fuels

Czytaj więcej »

Issue 03/2023 (March)

BioLNG – measurement challenges in production and billing systems.DOI: 10.15199/17.2023.3.1 Wojciech Kurek, Przemysław Kubaszewski Abstract BioLNG in terms of properties is almost the same medium

Czytaj więcej »

Issue 02/2023 (February)

Managing the diversification of gas quality in pipeline networksDOI:10.15199/17.2023.2.1 Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz Abstract In many countries, the structure of the gas market is

Czytaj więcej »