Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Issue 04/2023 (April)

Comparative analysis of hydrogen production technologies
DOI:10.15199/17.2023.4.1

Kacper Pawłowski


Picarro Pipe Replacement Optimization & Emissions Quantification Results
DOI:10.15199/17.2023.4.2

Jarosław Grodowski


Experience in using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) to control the area armament in PSG Ltd. Company department in Zabrze
DOI:10.15199/17.2023.4.3

Andrzej Rudzki, Rafał Lipiński


Potential of biochar from waste biomass – a case study of the Wielopolskie Voivodeship
DOI:10.15199/17.2023.4.4

Agnieszka Chwałek, Anna Rolewicz-Kalińska


Free cooling potential in indirect cooling systems on the example of the city of Wrocław
DOI:10.15199/17.2023.4.5

Maria Kostka, Agnieszka Zając


Circular textile management – environmental causes, current challenges and the social aspect
DOI:10.15199/17.2023.4.6

Anna Janda, Weronika Urbańska

Last issue

Latest news

Issue 09/2023 (September)

Simulation of gas composition tracking in a gas transmission pipeline.DOI: 10.15199/17.2023.9.1 Tomasz Bleschke, Maciej Chaczykowski Abstract This paper analyzes the tracking of hydrogen fraction in

Czytaj więcej »

Issue 07-08/2023 (July-August)

Hydrogen – the blue-green revolution.DOI: 10.15199/17.2023.7.1 Marta Gburzyńska, Michał Kwaśniewski Abstract The article presents the hydrogen goals and strategy of the European Union and Poland

Czytaj więcej »