Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Issue 02/2023 (February)

Managing the diversification of gas quality in pipeline networks

Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz


Biomethane – the future of the gas industry in Poland?

Marcin Nocoń


Can microorganisms play a beneficial role in oil spill clean-up?

Oliwia Zegrocka-Stendel


Evaluation of water treatment efficiency in terms of iron and manganese compounds removal

Małgorzata Wolska, Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Jacek Wiśniewski


Air quality measurements on the Wrocław University of Science and Technology campus using a sensor network.

Marek Badura, Izabela Sówka, Piotr Batog, Piotr Szymański


Municipal waste management as an element of circular economy (CE) for the city of Łódź..

Barbara Kozłowska, Krystyna Lelicińska-Serafin


Thermal effectiveness of horizontal plate heat exchanger for drain water heat recovery.

Piotr Jadwiszczak, Elżbieta Niemierka

Last issue

Latest news