Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Issue 01/2023 (January)

The role of CCUS technology in the energy transition.

Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz


Analysis of water losses in two rural networks .

Aleksandra Flis, Weronika Gęca, Małgorzata Iwanek, Dariusz Kowalski


Review of standardized methods for testing migration from materials that come into contact with water intended for human consumption..

Ryszard Świetlik


The principles for formulating the heavy rainfall probabilistic models.

Marcin Wdowikowski, Katarzyna Wartalska, Bartosz Kaźmierczak, Andrzej Kotowski:


Assessing the odour nuisance of facilities and installations in sewage and wastemanagement using the field olfactometry method..

Andrzej Kulig


Last issue

Latest news