Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Dzień z bezpieczeństwem pożarowym na PGE NARODOWY. Przyjdź na Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2019

Już 25 lipca 2019, DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE NARODOWY! Nie może Cię zabraknąć! Przyjdź na Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 20191! Jedno z najbardziej znanych w Polsce wydarzeń dla projektantów, instalatorów, specjalistów ppoż, wykonawców i inwestorów branży budowlanej poruszający kwestie projektowania i bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz osób w nich przebywających ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej.

W jednym czasie i miejscu – bieżące, najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony ppożj i zabezpieczeń technicznych budynków. Konfrontacja przepisów z ich realizacją w praktyce na różnych etapach od projektu po odbiory i eksploatację.  Szereg testów, pokazów, warsztatów technicznych. Całodzienna wystawa światowych marek w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Dedykowana projektantom i wykonawcom Strefa Fire i Security, a w niej rozwiązania z zakresu biernej i aktywnej ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. HVAC, BMS, CCTV, SAP, SSP, UPS, DSO, SSWIN, KD, RCP, AKPiA.

Wykłady uznanych, wysokiej klasy ekspertów i specjalistów w dziedzinie projektowania i bezpieczeństwa pożarowego, ekspertów SGSP, CNBOP-PIB, SFPE-SIBP, stowarzyszeń branżowych, uczelni i ośrodków naukowo-badawczych. Liczne case study najbardziej prestiżowych inwestycji budowlanych w kraju. A to wszystko już w lipcu!  Podczas największej konferencji pożarowej w kraju!  1000 projektantów, wykonawców i specjalistów ppoż, 250 reprezentantów przedstawicieli dostawców najnowszych technologii i rozwiązań, najbardziej prestiżowe projekty i budowle. Patronat uznanych instytutów naukowo-badawczych, stowarzyszeń i blisko 60 przedstawicieli prasy i mediów. Dla pasjonatów pokazy umundurowania i wyposażenia dla funkcjonariuszy służb od straży, policji po wojsko, a także pokazy technik ratownictwa medycznego. 

Kongres to idealne miejsce, aby projektanci, instalatorzy, ekipy wykonawcze i montażowe, a także integratorzy systemów i służby serwisowe uzyskali wsparcie techniczne w zakresie nurtujących ich tematów. Udział w kongresie i wydarzeniach towarzyszących jest BEZPŁATNY. Zarezerwuj swój czas! Będziesz mógł zasięgnąć bezpłatnych porad i konsultacji z zakresu prawidłowej interpretacji przepisów, prawa budowlanego, dochodzenia odszkodowań, finansowania inwestycji oraz dobrych praktyk w zakresie projektowania i montażu systemów. Przez cały dzień do dyspozycji uczestników dostępni będą Konsultanci: Eksperci branżowi i Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy służyć będą swoją wiedzą i doświadczeniem.

POZNAJ SZCZEGÓŁY:

REJESTRACJA – WEŹ UDZIAŁ: http://fire-expo.pl/rejestracja/

POBIERZ PROGRAM KONGRESU: http://fire-expo.pl/#harmonogram

POZNAJ SYLWETKI EKSPERTÓW: http://fire-expo.pl/#rada-programowa

TO ZOBACZYSZ na FIRE | SECURITY EXPO EXPO 2019: http://fire-expo.pl/

MASZ PROBLEM NA BUDOWIE? – SKONSULTUJ GO BEZPŁATNIE Z RZECZOZNAWCĄ DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ

NOWOŚCI KONGRESOWE W PIGUŁCE:

·        Wymagania stawiane napędom do klap odcinających wentylacji bytowej i pożarowej

·        Projektowane zmiany w zasadach uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

·        Rewolucja w przepisach o odpadach – operaty pożarowe

·        Projektowanie instalacji tryskaczowych za pomocą Aplikacji LIFEcad

·        Wymagania dla instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz okablowania przy aranżacji przestrzeni biurowych

·        System detekcji gazu jako element bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej i w obiektach przemysłowych

·        Bezpieczeństwo pożarowe budynków biurowych, także w fazie budowy. Studium przypadku: „Pożar budynku na budowie kompleksu The Warsaw Hub w Warszawie”

·        Integracja systemów bezpieczeństwa na przykładzie Portu Praskiego

·        Wpływ instalacji oddymiania oraz stałych urządzeń gaśniczych na warunki ewakuacji i wymagania budowlane

·        Konieczność dostosowywania funkcjonujących budynków do nowych wymagań przepisów – zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmiana sposobu użytkowania budynku i jej konsekwencje

·        Mity vs technologia. Kryteria bezpiecznej transmisji bezprzewodowej w systemach SSP

·        Kable i przewody do instalacji przeciwpożarowych

·        Wymagania CPR dla kabli – Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU)

·        Komponenty i systemy dla ciepła, klimatyzacji, dystrybucji wody sanitarnej do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, przemysłowych i komercyjnych

·        RATOWANIE w „inny sposób” w świetle wymagań pożarowych Dyrektywy 305/2011, rozwiązania praktyczne

·        Integracja i współdziałanie systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i sygnalizacji pożaru jako zapewnienie bezpieczniejszej ewakuacji z obiektu

·        Praktyczne stosowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla dachów płaskich

·        Bezpieczeństwo pożarowe magazynów z poziomami roboczymi

·        Próbka badawcza a końcowe zastosowanie wyrobu budowlanego – dokumentacja

·        BIM w praktyce projektowania bezpieczeństwa pożarowego

·        Kolorystyka i design w systemach i technologiach bezpieczeństwa

·         „Projektant – gdzie diabeł nie może” – niestandardowe rozwiązania projektowe

·        Zapobieganie wybuchom oraz pożarom pyłów poprzez wykrywanie i gaszenie iskier

·        Sterowanie stałymi automatycznymi urządzeniami gaśniczymi w oparciu o centrale serii IGNIS 2500

·        Nowe kierunki w detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych

·        Ciągłość zasilania i sterowania w warunkach pożaru

·        Ochrona przeciwprzepięciowa

·        Szkło komórkowe jako izolacja przed ogniem i toksycznymi gazami

·        Mgła wodna w miejscach użyteczności publicznej, hotelach, muzeach czy zabytkowych budynkach

·        Zbiorniki zapasu wody p.poż i technologicznej – projektowanie, montaż i konserwacja w praktyce

·        Systemy przesyłowe umożliwiające bezpieczną i wydajną dystrybucję gazu

·        Bezpieczeństwo danych, ochrona serwerowni

·        Bezpieczeństwo i monitoring: budynków, magazynów, kolei, składowisk/spalarni i lasów

·        Testów: GEMOS integracja wszystkich systemów związanych z bezpieczeństwem w budynku, FPM+ zintegrowana matryca sterowania urządzeniami ppoż, nowoczesnego systemu gaszenia zgodne z NFPA 2001 oraz UL2127, interfejsów użytkownika dla środowiska FDS (Fire Dynamics Simulator) – analiza rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz koncentracji różnego rodzaju toksyn, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów różnicowania ciśnień FRANEC RC, systemów przewodów oddymiających typu PD, Sterowanie i kontrola w systemach wentylacji pożarowej (TSZ-200)

·        Pokazów: Radiowych systemów sygnalizacji pożarowej, najnowszej seria zasilaczy przeciwpożarowych  EN54C i EN54M, zraszaczy i głowic zraszających CMD K200 (CNBOP i VdS), pożarniczych węży tłocznych i ssawnych, innowacyjne symulatory ewakuacji ludzi z płonącego budynku, detektorów gazów (przekaźnikowe, z komunikacją MODBUS), tablice sygnalizacyjne, osłony do detektorów, sygnalizatory optyczno-akustyczne, detektory kondensacji pary wodnej, przetworniki różnicy ciśnień, presostaty

·        Zabudowa szachtów instalacyjnych, pionów suchych i nawodnionych

·        Projektowanie, wykonywanie i konserwacja systemów ochrony odgromowej z zastosowaniem piorunochronów z wczesną emisją lidera

·        Automatyka zasilająco – sterująca

·        Zwalczanie pożarów w zarodku – wymagania i szkolenia dla pracowników firm i ekip budowlanych

·        Systemy przeciwpożarowe w procesach przemysłowych

·        Oferta naukowo-badawcza instytutów i jednostek uczelnianych…. i wiele innych

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na http://www.fire-expo.pl

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Święto Politechniki Warszawskiej

 W ramach celebracji Święto Politechniki Warszawskiej 2023  w dniu 15.11.br. ,na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej w Małej Auli Gmachu Głównego zostały wręczone odznaczenia dla

Czytaj więcej »

Czasopismo 10/2023 (październik)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 1: Przegląd istniejącej infrastruktury.DOI: 10.15199/17.2023.10.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch,

Czytaj więcej »