Szukaj

Porównanie stabilności przechowywania siarkowodoru w workach tedlerowych w różnych temperaturach pobierania próbek / Comparison of storage stability of hydrogen sulfide in Tedlar bags in different sampling temperatures

Mirosław Szyłak-Szydłowski, Wojciech Kos

DOI: 10.15199/17.2024.5.3, maj 2024

Pobierz PDF


Skip to content