Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 9/95/2021 (wrzesień)

SimNet – pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych o dowolnej strukturze

Andrzej J. Osiadacz
Łukasz Kotyński
Maciej Chaczykowski


Celowość stosowania BIM w projektowaniu instalacji wod-kan dla niewielkich obiektów

Dawid Bandzierz
Ewa Badowska
Szymon Drygała


Skuteczność adsorpcji barwników azowych na popiołach lotnych ze spalania węgla kamiennego

Katarzyna Golińska
Małgorzata Jędrzejczak


Składowanie stabilizatu – aspekty formalne i technologiczne

Piotr Manczarski


Analiza ryzyka przedsięwzięcia budowy biogazowni rolniczej

Małgorzata Kwestarz
Michał Siwocha


Wywiad – Morskie farmy wiatrowe nie należą do łatwych przedsięwzięć

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy