Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 7-8/95/2021 (lipiec-sierpień)

Możliwości wykorzystania rur z PE w gazownictwie

Andrzej Rudzki
Marcin Kroczak


Nawanianie gazu – aspekty prawne oraz techniczno-eksploatacyjne

Andrzej Barczyński
Paweł Barczyński


Wpływ rodzaju nawierzchni na wybrane parametry hydrauliczne i jakościowe kanalizacji deszczowej

Anna Musz-Pomorska
Magda Sabat
Marcin K.Widomski


Analiza opłacalności ekonomicznej wybranych systemów kanalizacji sanitarnej w warunkach podmiejskich

Kamila Janicka
Małgorzata Iwanek


Wpływ kofermentacji substratów rolniczych na produkcję biogazu oraz skład odcieków z odwadniania pofermentu

Anna Wilińska-Lisowska
Krzysztof Czerwionka


Efektywność usuwania wybranych leków na przykładzie instalacji ozonowania oczyszczanych ścieków komunalnych w Jaworznie – badania w skali pilotowej

Andrzej K. Biń
Beata Szatkowska
Ewa Siedlecka
Jan Pawełek
Michał Kosiniak
Robert Muszański
Tomasz Bergel


Farmy wiatrowe na horyzoncie – zarys morskiej energetyki wiatrowej

Hubert Orysiak
Małgorzata Kwestarz


Wkład Stanów Zjednoczonych w edukację i ochronę wód w Polsce

Marek Gromiec

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Wydanie 02/2023

Szanowni Czytelnicy, W lutowym  numerze czasopisma znajdziecie Państwo siedem interesujących artykułów. W pierwszym artykule dokonano przeglądu nowoczesnych technologii, związanych z zarządzaniem sieciami gazowymi w warunkach

Czytaj więcej »