Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 7-8/2022 (lipiec-sierpień)

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w procesie budowy rurociągów lądowych

Maciej Witek, Paweł Wlazło


Porównanie wskaźników stabilności na podstawie badania wody z rzeki

Alicja Knap-Bałdyga, Małgorzata Perchuć


Kawitacja hydrodynamiczna jako metoda wstępnej obróbki odpadów lignocelulozowych

Aleksandra Szaja


Obieg zamknięty w zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych

Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik


Kierunek minimalizacji powstania odpadów podczas budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Mateusz Nerkowski


Potencjalne możliwości recyklingu organicznego w oczyszczalni ścieków, w świetle gospodarki cyrkularnej

Alina Dereszewska, Stanisław Cytawa


Zastosowanie katalizatora Pd/γ-Al2O3 do usuwania diklofenaku z wody

Bartosz Zawadzki, Monika Asztemborska, Emil Kowalewski, Krzysztof Matus, Anna Śrębowata

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 04/2023 (Kwiecień)

Analiza porównawcza technologii wytwarzania wodoru.DOI:10.15199/17.2023.4.1 Kacper Pawłowski Zobacz streszczenie Sytuacja na rynku energetycznym zmusza społeczeństwo do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Paliwa konwencjonalne zatruwają środowisko i

Czytaj więcej »

Czasopismo 03/2023 (Marzec)

BioLNG – wyzwania pomiarowe w procesie produkcji i układach rozliczeniowych.DOI: 10.15199/17.2023.3.1 Wojciech Kurek, Przemysław Kubaszewski Zobacz streszczenie BioLNG, jeśli chodzi o właściwości, jest niemalże tym

Czytaj więcej »