Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 6/95/2021 (czerwiec)

Wyznaczanie czasu napełniania/opróżniania gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia

Andrzej Barczyński
Paweł Barczyński


Charakterystyka hydrauliczna instalacyjnego przewodu polipropylenowego z wielokrotnymi połączeniami mufowymi

Anna Musz-Pomorska
Dorota Mazur
Marcin K. Widomski


Jakość i parametry technologiczne osadu czynnego w aspekcie prawidłowego funkcjonowania biologicznego oczyszczania ścieków

Joanna Czarnota
Rebeka Pajura


Proces usuwania i zagospodarowania CO2 z gazów spalinowych w reaktorze glonowym z pożywką w postaci ścieków

Hubert Kowalski
Mirosław Krzemieniewski


Ocena techniczno-ekonomiczna wykorzystania OZE na stacjach redukcyjno-pomiarowych gazu I stopnia

Małgorzata Kwestarz
Marcin Kapel

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »