Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 4/95/2021 (kwiecień)

Szanowni Czytelnicy,

Od maja 2021 r. następuje zmiana na stanowisku redaktora naczelnego czasopisma. Kończąc moją 18-letnią współpracę z Redakcją, składam serdeczne podziękowania Autorom wszystkich opublikowanych w tym czasie artykułów, Recenzentom i naszym Czytelnikom. Słowa podziękowania za współtworzenie czasopisma kieruję także do Redaktorów Działowych, w szczególności zaś dziękuję za niezastąpioną pomoc we wszystkich pracach organizacyjnych Pani Grażynie Zalewskiej – Sekretarzowi Redakcji. Pozostaję wiernym czytelnikiem GWiTS, nadal będę kibicować rozwojowi czasopisma, podnoszeniu jego poziomu merytorycznego i popularyzacji w coraz szerszych kręgach projektantów, wykonawców, naukowców i studentów – wszystkich, zainteresowanych problematyką publikowanych w nim artykułów.

Redaktor Naczelny

Zbigniew Heidrich

LNG skroplony gaz ziemny. Praktyczne perspektywy wykorzystania

Zbigniew A. Tałach


LNG skroplony gaz ziemny. Praktyczne perspektywy wykorzystania

Zbigniew A. Tałach


Bioremediacja wód gruntowych – usuwanie żelaza i manganu

Anna Rygała
Dorota Kręgiel


Wybrane aspekty wytwarzania i wykorzystania biogazu

Adam Masłoń
Monika Jarząb


WYWIAD: Bałtyk ma idealne warunki do rozwoju MEW morskiej energetyki wiatrowej

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”