Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 4/95/2021 (kwiecień)

Szanowni Czytelnicy,

Od maja 2021 r. następuje zmiana na stanowisku redaktora naczelnego czasopisma. Kończąc moją 18-letnią współpracę z Redakcją, składam serdeczne podziękowania Autorom wszystkich opublikowanych w tym czasie artykułów, Recenzentom i naszym Czytelnikom. Słowa podziękowania za współtworzenie czasopisma kieruję także do Redaktorów Działowych, w szczególności zaś dziękuję za niezastąpioną pomoc we wszystkich pracach organizacyjnych Pani Grażynie Zalewskiej – Sekretarzowi Redakcji. Pozostaję wiernym czytelnikiem GWiTS, nadal będę kibicować rozwojowi czasopisma, podnoszeniu jego poziomu merytorycznego i popularyzacji w coraz szerszych kręgach projektantów, wykonawców, naukowców i studentów – wszystkich, zainteresowanych problematyką publikowanych w nim artykułów.

Redaktor Naczelny

Zbigniew Heidrich

LNG skroplony gaz ziemny. Praktyczne perspektywy wykorzystania

Zbigniew A. Tałach


LNG skroplony gaz ziemny. Praktyczne perspektywy wykorzystania

Zbigniew A. Tałach


Bioremediacja wód gruntowych – usuwanie żelaza i manganu

Anna Rygała
Dorota Kręgiel


Wybrane aspekty wytwarzania i wykorzystania biogazu

Adam Masłoń
Monika Jarząb


WYWIAD: Bałtyk ma idealne warunki do rozwoju MEW morskiej energetyki wiatrowej

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »