Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 3/95/2021 (marzec)

Szanowni Czytelnicy,

W marcowym numerze czasopisma zamieszczamy cztery artykuły, trzy tematycznie związane z gazownictwem i jeden stanowiący pierwszą część dwuczęściowego przeglądu historycznego doniesień o próbach rozwiązywania problemu tworzenia się biofilmów w sieciach dystrybucji wody. W pierwszym z artykułów przeanalizowano wpływ stosowanej metody uśredniania arytmetycznego wartości ciepła spalania w okresie rozliczeniowym, na błędy w przeliczaniu zużyciu paliwa gazowego do celów grzewczych w gospodarstwach domowych. Wykazano poprawność uzyskiwanych opisaną metodą wyników zużycia gazu, i tym samym potwierdzono zasadność jej stosowania. Autorzy kolejnego artykułu dokonali przeglądu dostępnych języków programowania wykorzystywanych do prognozowania zużycia gazu ziemnego. W każdym przypadku wskazano zalety i wady poszczególnych narzędzi informatycznych, uwzględniając takie kryteria jak: dostępność oprogramowania, łatwość uczenia się czy możliwość aplikacji. Podjęto także próbę zastosowania analizowanych w artykule programów do zaprognozowania zużycia gazu ziemnego. Trzecia publikacja, pozostająca w tematycznym obszarze gazownictwa, przedstawia stworzony przez jej Autorów innowacyjny układ do separacji oleju i wody z mieszanin aerozolowych gaz-olej, gaz-woda z gazu kopalnianego, gdzie do wstępnego oczyszczania gazu kopalnianego zastosowano specjalnie zaprojektowaną rurkę wirową vortex, zasilaną sprężonym gazem kopalnianym, sprężanym sprężarką łopatkową. Ostatni artykuł publikowany w bieżącym numerze czasopisma jest próbą przedstawienia, z historycznego punktu widzenia, przyczyn tworzenia się biofilmów w sieciach wodociągowych i wynikających z tego konsekwencji dla jakości wody.

Redaktor Naczelny

Zbigniew Heidrich

Przeliczanie zużycia gazu ziemnego na jednostki energii dla gospodarstw domowych

Michał Pomorski


Przegląd dostępnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do prognozowania zapotrzebowania na zużycie gazu ziemnego

Paweł Zarodkiewicz
Tomasz Chrulski


Zastosowanie rurki wirowej vortex do seperacji oleju i wody z mieszanin aerozolowych: gaz-olej, gaz-woda z gazu kopalnianego

Dominika Sopa
Jan Sopa
Marek Rudkowski
Zbigniew Tałach


Biofilmy w systemach dystrybucji wody – przegląd historyczny, przyczyny i konsekwencje Cz. I. Krótka historia o wodzie bezpiecznej

Dorota Kręgiel


X edycja Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji


Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 01/2021 r.


100 lat czasopisma – W służbie gazownictwa

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”