Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485ME
DOI: 10.15199/17.2023.12.1

Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek


Wpływ dodatku wodoru do sieci gazowej projektowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
DOI: 10.15199/17.2023.12.2

Andrzej Jedlikowski, Sebastian Englart, Maciej Skrzycki


Wytwarzanie wodoru z gazu ziemnego – analiza technologii wytwarzania

DOI: 10.15199/17.2023.12.3  

Marta Gburzyńska


Wpływ zmiany temperatury pomieszczeń na zużycie energii i gazu w budynku jednorodzinnym o różnym standardzie energetycznym w warunkach klimatycznych Polski
DOI: 10.15199/17.2023.12.4

Piotr Kowalski, Wojciech Cepiński, Paweł Szałański


Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych z oczyszczalni MBR i analiza ryzyka przyrodniczego ich wykorzystania

DOI: 10.15199/17.2023.12.5

Robert Kowalik, Agata Janaszek


Wpływ warunków koagulacji na wielkość i morfologię agregatów organizmów fitoplanktonowych
DOI: 10.15199/17.2023.12.6

Ewelina Kapuścińska

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 03/2024 (Marzec)

Porównania międzylaboratoryjne w zakresie wzorcowania gazomierzy na wysokim ciśnieniuDOI: 10.15199/17.2024.3.1 Yuriy Brodyn, Aneta Korda-Burza, Daniel Wysokiński Zobacz streszczenie Jednym z działań, na podstawie którego laboratoria

Czytaj więcej »

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”