Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 12/2022 (grudzień)

Wyzwania rozliczeniowe związane ze stacjami regazyfikacji LNG z perspektywy OSD

Andrzej Żero


Optomechaniczny przetwornik do pomiaru stopnia wysunięcia kompensatorów liniowych na gazociągach przesyłowych.

Wojciech Kostowski, Erwin Maciak, Daniel Adamecki, Grzegorz Głuszek, Kamil Barczak, Zbigniew Opilski,Radosław Rolf, Janusz Pietruszewski, Wojciech Grzegorzek, Paweł Szufleński


Spalanie odpadów w komunalnych urządzeniach grzewczych zagrożeniem dla środowiska i zdrowia człowieka

Tadeusz Dziok, Zbigniew Tałach, Marcelina Bury


Mikroorganizmy jako producenci biowodoru: Od badań podstawowych do prac rozwojowych z dziedziny biotechnologii

Anna Sikora, Anna Detman


Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych jako element domykający system gospodarki obiegu zamkniętego.

Grzegorz Wielgosiński


Spalanie odpadów w ZPTO przy zmniejszonej wartości opałowej.

Zbigniew Grabowski

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 04/2023 (Kwiecień)

Analiza porównawcza technologii wytwarzania wodoru.DOI:10.15199/17.2023.4.1 Kacper Pawłowski Zobacz streszczenie Sytuacja na rynku energetycznym zmusza społeczeństwo do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Paliwa konwencjonalne zatruwają środowisko i

Czytaj więcej »

Czasopismo 03/2023 (Marzec)

BioLNG – wyzwania pomiarowe w procesie produkcji i układach rozliczeniowych.DOI: 10.15199/17.2023.3.1 Wojciech Kurek, Przemysław Kubaszewski Zobacz streszczenie BioLNG, jeśli chodzi o właściwości, jest niemalże tym

Czytaj więcej »