Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 12/2022 (grudzień)

Wyzwania rozliczeniowe związane ze stacjami regazyfikacji LNG z perspektywy OSD

Andrzej Żero


Optomechaniczny przetwornik do pomiaru stopnia wysunięcia kompensatorów liniowych na gazociągach przesyłowych.

Wojciech Kostowski, Erwin Maciak, Daniel Adamecki, Grzegorz Głuszek, Kamil Barczak, Zbigniew Opilski,Radosław Rolf, Janusz Pietruszewski, Wojciech Grzegorzek, Paweł Szufleński


Spalanie odpadów w komunalnych urządzeniach grzewczych zagrożeniem dla środowiska i zdrowia człowieka

Tadeusz Dziok, Zbigniew Tałach, Marcelina Bury


Mikroorganizmy jako producenci biowodoru: Od badań podstawowych do prac rozwojowych z dziedziny biotechnologii

Anna Sikora, Anna Detman


Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych jako element domykający system gospodarki obiegu zamkniętego.

Grzegorz Wielgosiński


Spalanie odpadów w ZPTO przy zmniejszonej wartości opałowej.

Zbigniew Grabowski

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy