Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 11/95/2021 (listopad)

Przyjęcie skroplonego gazu do zbiorników procesowych na stacji regazyfikacji LNG

Andrzej Żero
Jan Snarski


Możliwości poprawy rozkładów obciążeń działających na rurociągi układane w wykopach

Andrzej Kolonko


Analiza efektywności wytwarzania biogazu otrzymanego przy wykorzystaniu osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Siedlcach

Ewa Sadowska


Power-to-Gas świętym graalem racjonalnej transformacji energetycznej w Polsce

Szymon Kowalski


Poprawa parametrów energetycznych budynku jednorodzinnego – alternatywne sposoby zaopatrzenia w energię

Alicja Ewa Urbanowicz
Natalia Mysiakowska


IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE ŚCIEKÓW projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring”

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »