Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 11/2022 (listopad)

Efekt Joule’a – Thomsona w procesie redukcji gazu ziemnego.

Kwaśniewski


Stacja regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG – obiekt automatyczny czy bezobsługowy?

Andrzej Żero


Technologia wykorzystywania gazów kopalnianych dla celów energetycznych na przykładzie instalacji sprężania metanu.

Dominika Sopa ,Zbigniew Tałach


Podstawowe  zadania i cele realizowane przez operatorów systemów gazowniczych.

Andrzej Barczyński


Modelowanie numeryczne jako narzędzie wspomagające wybór rozwiązania kanalizacji sanitarnej na etapie projektowania.

Bartosz Krasuski, Dariusz Kowalski, Ewa Hołota, Beata Kowalska


Zastosowanie recyklingu materiałowego w produkcji wypełnień aktywnych i określenie ich skuteczności podczas beztlenowego oczyszczania ścieków mleczarskich.

Marcin Zieliński, Joanna Kazimierowicz, Marcin Dębowski

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »