Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 11/2022 (listopad)

Efekt Joule’a – Thomsona w procesie redukcji gazu ziemnego.

Kwaśniewski


Stacja regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG – obiekt automatyczny czy bezobsługowy?

Andrzej Żero


Technologia wykorzystywania gazów kopalnianych dla celów energetycznych na przykładzie instalacji sprężania metanu.

Dominika Sopa ,Zbigniew Tałach


Podstawowe  zadania i cele realizowane przez operatorów systemów gazowniczych.

Andrzej Barczyński


Modelowanie numeryczne jako narzędzie wspomagające wybór rozwiązania kanalizacji sanitarnej na etapie projektowania.

Bartosz Krasuski, Dariusz Kowalski, Ewa Hołota, Beata Kowalska


Zastosowanie recyklingu materiałowego w produkcji wypełnień aktywnych i określenie ich skuteczności podczas beztlenowego oczyszczania ścieków mleczarskich.

Marcin Zieliński, Joanna Kazimierowicz, Marcin Dębowski

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”