Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 10/95/2021 (październik)

Metoda upraszczania struktur sieci gazowych

Andrzej J. Osiadacz
Krzysztof Strzałkowski
Łukasz Kotyński


Wzorcowanie gazomierzy gazem ziemnym przy wysokim ciśnieniu

Daniel Wysokiński
Dorota Maziarz


Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska


How Advanced Analyser Technology Improves Natural Gas Composition and Sulphur Content Evaluation


Inteligentny System Zarządzania Siecią Wodociągową w Żywcu

Dariusz Kowalski
Paweł Suchorab
Wojciech Kasino


Koncepcja modernizacji i rozbudowy reaktorów biologicznych na oczyszczalni ścieków dla Grodziska Mazowieckiego

Danuta Duda-Nowicka
Katarzyna Umiejewska
Maciej Mański


Urbano – modelowanie sieci w standardzie BIM

Joanna Karczewska


Biogazownie rolnicze w kontekście uciążliwości zapachowej

Marta Wiśniewska


ZIELONY LAUR – XV Edycja


Z kart historii: Zarys początkowego działania organu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna


Recenzja: Wybrane technologie wody, ścieków, osadów ściekowych. Przykłady zastosowań Europejskiego Centrum Ekologicznego – Marek Gromiec

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”