Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 10/2022 (październik)

Integracja sieci gazowej z inteligentnym systemem energetycznym jako element efektywności, niezawodności i trwałości systemu multienergetycznego

Michał Kałowski


Porównanie oraz wyznaczenie wspólnych parametrów jakościowych dla biometanu zatłaczanego do sieci gazowej oraz biometanu przeznaczonego do celów transportowych bioCNG

Paweł Filanowski


Ocena cyklu życia procesów poszukiwania i eksploatacji węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych typu shale i tight gas w Polsce .

Monika Wójcik, Paweł Gładysz, Wojciech Kostowski, Krzysztof Łodziński


Gazowe promienniki tarasowe jako praktyczne i wysokoefektywne źródła ciepła do przestrzeni otwartych

Piotr Cembala, Iwona Stachurek


Technologia wody i ścieków – tradycja Wpływ jakości wykonania połączeń mufowych z PP-R na opory przepływu – badania laboratoryjnei współczesność. Ujęcie syntetyczne

Bartłomiej Rogowski, Marcin K. Widomski, Anna Musz-Pomorska


Ocena skuteczności usuwania metali ciężkich w filtracji dzbankowej

Anna Marszałek, Ewa Puszczało, Gabriela Kamińska

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »