Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 09/94/2020 (wrzesień)

Szanowni Czytelnicy,

We wrześniowym numerze czasopisma publikujemy trzy artykuły, wszystkie pozostające w obszarze problematyki gospodarki wodno-ściekowej. Pierwszy z nich porusza podstawowe aspekty prawne i techniczne zjawiska eutrofizacji wód powierzchniowych, będącego wynikiem ich zanieczyszczenia związkami biogennymi, pochodzącymi ze źródeł punktowych i obszarowych. W drugim artykule omówiono obecne uwarunkowania prawne w zakresie gospodarki wodomierzowej oraz konsekwencje dla podmiotów zarządzających gospodarka wodomierzowa wynikające z wprowadzonej zmiany w rozporządzeniu w sprawie prawnej kontroli metrologicznej. W ostatnim artykule przedstawiono zakres i sposób przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłodzku, inwestycji finansowanej ze środków Unii Europejskiej. Autorzy pokazali wykorzystane rozwiązania techniczne, uzyskane w ostatnim okresie wyniki eksploatacyjne zmodernizowanego obiektu, a także konkluzje z dokonanej analizy wskaźników energochłonności w odniesieniu do części ściekowej i osadowej przedmiotowej oczyszczalni.

Redaktor Naczelny

Zbigniew Heidrich

Spis Treści:

Problem eutrofizacji powodowany przez nadmierne związki biogenne

Marek Gromiec


Obecne uwarunkowania prawne w zakresie gospodarki wodomierzowej

Jadwiga Królikowska
Tomasz Cichoń


Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka

Jan Miodoński
Krzysztof Iskra
Łukasz Krawczyk


Międzynarodowa Konferencja ECO-MIASTO 2020

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”