Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 07-08/94/2020 (lipiec-sierpień)

Szanowni Czytelnicy,

Przed Państwem wakacyjny podwójny numer czasopisma, w którym publikujemy sześć artykułów, w tym pierwsze trzy poruszają zagadnienia z obszaru gazownictwa. W pierwszym z nich Autor przedstawia technologię Power to Gas umożliwiającą wytwarzanie gazu (wodoru lub metanu) z energii elektrycznej – jako jeden ze sposobów integracji odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym. W opracowaniu wskazano na konieczność analizy jakości i pomiaru objętościowego wodoru wytworzonego w technologii Power to Gas i wzbogacającego gaz ziemny w istniejących sieciach gazowych, omawiając służące temu urządzenia. Także drugi artykuł dotyka problematyki bezpieczeństwa jakościowego dostaw gazu ziemnego do odbiorców, poprzez zaprezentowanie analizy punktu rosy wody i węglowodorów w sieci gazowej na przykładzie metody lusterkowej. W ostatnim artykule z obszaru gazownictwa w tym numerze dokonano analizy porównawczej dwóch modeli matematycznych opisujących nieustalony przepływ gazu w gazociągu, określając dla każdego z wykorzystanych modeli warunki jego pracy. W kolejnym artykule zaprezentowana została rola i ogólny zakres monitoringu wód w ramowej dyrektywie wodnej, światowe kierunki rozwoju elementów technicznych monitoringu wód, a także zmiany w nowych przepisach krajowych. Na uwagę zasługuje przedstawione w następnym artykule, na przykładzie systemu kanalizacji deszczowej w Markach, racjonalizatorskie podejście do problemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. W opracowaniu omówiono kolejne etapy działania gminy, od sporządzenia prostych modeli na podstawie wzoru Błaszczyka aż do opracowania zaawansowanych modeli hydrodynamicznych. Ostatni artykuł stanowi przegląd wiedzy dotyczącej występowania pałeczek z rodzaju Legionella w systemach wody ciepłej, wskazując na istotne problemy wzrostu niebezpieczeństwa spowodowanego rozwojem tych chorobotwórczych bakterii w przypadku zastoin w sieci wodociągowej.

Redaktor Naczelny

Zbigniew Heidrich

Spis treści:

Analiza jakości gazu i pomiar w kontekście technologii Power to Gas

Paweł Mularczyk


Analiza punktu rosy wody i węglowodorów w gazie ziemnym na przykładzie metody lusterkowej

Paweł Mularczyk


Analiza modeli matematycznych opisujących nieustalony przepływ gazu w gazociągu

Andrzej Osiadacz
Marta Leszczyńska


Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na przykładzie mareckiego systemu kanalizacji deszczowej

Andrzej Zgoła
Justyna Chojecka
Maciej Urbanek
Mateusz Hosaja


Pandemia COVID-19 a występowanie bakterii Legionella sp. w systemach wody ciepłej – ocena ryzyka

Dorota Kręgiel


Rozwój monitoringu wód w Polsce

Marek Gromiec

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”