Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 06/96/2022 (czerwiec)

GWiTS 6 2022

Wodór – paliwo przyszłości

Hydrogen – the fuel of the future

Michał Kwaśniewski, Klaudia Żmuda


Stacje gazowe wysokiego ciśnienia – przegląd rozwiązań stosowanych w ciągach redukcyjnych

High pressure natural gas stations – review of applied solutions in reduction lines

Michał Kwaśniewski


Analiza parametrów pracy sprężarek gazowych

Work parameters analysis of gas compressors

Andrzej J. Osiadacz


Calibration of transient pipeline gas flow model

Kalibracja modelu nieustalonego przepływu gazu w gazociągu

Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski


Ocena skuteczności systemu napowietrzania instalacji kanalizacyjnej

Effectiveness assessment of aeration system for sanitary sewage installation

Ewa Hołota, Zbigniew Suchorab, Maria Cieślik, Mateusz Stelmach


Zastosowanie wolnoobrotowego systemu mieszania w sekwencyjnych bioreaktorach porcjowych z osadem czynnym

Application of an slow-speed mixing system in Sequencing Batch Reactors with activated sludge

Jacek Zaburko, Joanna Szulżyk-Cieplak, Marcin K. Widomski, Grzegorz Łagód


Tworzenie aksonometrii instalacji wodociągowych z wykorzystaniem programu Audytor SET 7-REZERWA

Creating axonometry of internal water supply systems using the Audytor SET 7.3 software

Michał Strzeszewski, Piotr Wereszczyński

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »