Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 06/94/2020 (czerwiec)

Czasopismo 06/94/2020 (czerwiec)

Szanowni Czytelnicy,

W czerwcowym numerze czasopisma publikujemy cztery artykuły o zróżnicowanej, ale jak zawsze aktualnej tematyce, pozostającej w obszarze inżynierii środowiska. Ponadto zamieszczamy sprawozdanie z działalności Sekcji Ekonomiki Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Pierwszy z artykułów, bogato ilustrowany zdjęciami, poglądowymi schematami i inżynierskimi rysunkami, dotyczy metod monitorowania oraz zabezpieczania sieci gazowniczych na terenie Górnego Śląska przed skutkami podziemnej eksploatacji górniczej. Autor drugiego artykułu, nawiązując do postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych i konieczności dalszej implementacji gospodarki cyrkulacyjnej, wskazuje na wzrost w niedalekiej przyszłości roli odnowy wody ze ścieków, także w warunkach krajowych i wykorzystania jej przede wszystkim do nawodnień rolniczych. W opracowaniu zwięźle przedstawiono związane z tym zagadnieniem aspekty prawne, przyjmowane standardy bezpieczeństwa i dostępne technologie. W kolejnym artykule przedstawiono niedostrzegany dotychczas problem pylenia filtrów z węglem aktywnym, w szczególności możliwości wtórnego zanieczyszczenia biologicznego uzdatnianej wody w filtrach domowych. Ostatni z artykułów omawia uwarunkowania formalno-prawne w złożonym procesie inwestycyjnym biogazowi rolniczej.

Redaktor Naczelny

Zbigniew Heidrich

Spis Treści:

Wpływ eksploatacji górniczej na sieci gazowe

Andrzej Rudzki
Ewa Borycka
Paweł Gronek
Piotr Kalisz


Odnowa wody ze ścieków

Marek Gromiec


Pylenie domowych filtrów z węglem aktywnym

Anita Staroń
Jolanta Pulit
Marcin Banach
Michał Zielina
Wojciech Dąbrowski


Uwarunkowania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym biogazowni rolniczej

Krystyna Lelicińska-Serafin
Małgorzata Teresa Szymańska


Działalność Sekcji Ekonomiki Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Rafał Miłaszewski

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”