Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 06/94/2020 (czerwiec)

Czasopismo 06/94/2020 (czerwiec)

Szanowni Czytelnicy,

W czerwcowym numerze czasopisma publikujemy cztery artykuły o zróżnicowanej, ale jak zawsze aktualnej tematyce, pozostającej w obszarze inżynierii środowiska. Ponadto zamieszczamy sprawozdanie z działalności Sekcji Ekonomiki Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Pierwszy z artykułów, bogato ilustrowany zdjęciami, poglądowymi schematami i inżynierskimi rysunkami, dotyczy metod monitorowania oraz zabezpieczania sieci gazowniczych na terenie Górnego Śląska przed skutkami podziemnej eksploatacji górniczej. Autor drugiego artykułu, nawiązując do postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych i konieczności dalszej implementacji gospodarki cyrkulacyjnej, wskazuje na wzrost w niedalekiej przyszłości roli odnowy wody ze ścieków, także w warunkach krajowych i wykorzystania jej przede wszystkim do nawodnień rolniczych. W opracowaniu zwięźle przedstawiono związane z tym zagadnieniem aspekty prawne, przyjmowane standardy bezpieczeństwa i dostępne technologie. W kolejnym artykule przedstawiono niedostrzegany dotychczas problem pylenia filtrów z węglem aktywnym, w szczególności możliwości wtórnego zanieczyszczenia biologicznego uzdatnianej wody w filtrach domowych. Ostatni z artykułów omawia uwarunkowania formalno-prawne w złożonym procesie inwestycyjnym biogazowi rolniczej.

Redaktor Naczelny

Zbigniew Heidrich

Spis Treści:

Wpływ eksploatacji górniczej na sieci gazowe

Andrzej Rudzki
Ewa Borycka
Paweł Gronek
Piotr Kalisz


Odnowa wody ze ścieków

Marek Gromiec


Pylenie domowych filtrów z węglem aktywnym

Anita Staroń
Jolanta Pulit
Marcin Banach
Michał Zielina
Wojciech Dąbrowski


Uwarunkowania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym biogazowni rolniczej

Krystyna Lelicińska-Serafin
Małgorzata Teresa Szymańska


Działalność Sekcji Ekonomiki Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Rafał Miłaszewski

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »