Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 05/96/2022 (maj)

Hydraty gazu ziemnego w zapewnieniu przepływu – wersja angielska

Natural gas hydrates in flow assurance

Ferdinand Uilhoorn


Mikroplastiki – czy są dla nas szkodliwe?

Microplastics – are they harmful to humans?

Aleksandra Bogdanowicz


Mikroorganizmy prowadzące biodegradację wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach czynnych i dennych

Micro-organisms conducting the biodegradation of multicycle aromatic carbones in active and bottom sediments

Jakub Paprocki


Ocena efektywności funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych na przykładzie RZGOK w Woli Pawłowskiej

Evaluation of the efficiency of the functioning of municipal waste processing installation an example RZGOK in Wola Pawłowska

Bartosz Krejpowicz


Odpady niebezpieczne, praktyczne podejście do możliwości przeklasyfikowania odpadów na odpady inne niż niebezpieczne

Hazardous waste, a practical approach to the possibility of reclassifying waste into non-hazardous waste

Aleksandra Nowak


Kompostowanie osadów ściekowych w układzie dwustopniowym oraz charakterystyka kompostu

Composting of sewage sludge in a two-stage system and compost characteristics

Dorota Kulikowska, Katarzyna Bernat, Magdalena Zielińska, Magdalena Zaborowska

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »