Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 05/2023 (Maj)

Koncepcja wykorzystania metody jakościowej do oceny ryzyka sieci średniego i niskiego ciśnienia.
DOI 10.15199/17.2023.5.1

Andrzej Rudzki


Optymalizacja parametrów pracy stacji przetłocznej gazu ziemnego.
DOI 10.15199/17.2023.5.2

Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski


Parametry i sposoby wykorzystania biogazu na oczyszczalniach ścieków należących do Aquanet S.A.
DOI 10.15199/17.2023.5.3

Monika Pielach,  Tomasz Kurant


Współczesny cyfrowy Atlas Małej Energetyki Wiatrowej dla Polski (AMEW-PL).
DOI 10.15199/17.2023.5.4

Joanna Wieczorek , Jakub Jurasz, Bogdan Bochenek, Andrzej Mazur, Tomasz Strzyżewski, Mariusz Figurski, Adam Jaczewski , Marta Gruszczyńska


Koncepcja hybrydowego OZE dla domu jednorodzinnego.
DOI 10.15199/17.2023.5.5

Małgorzata Kwestarz, Wiktoria Kostrzewska

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »