Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 04/96/2022 (kwiecień)

Zatłaczanie gazów ze źródeł odnawialnych do sieci gazowych

Renewable gas injection into the gas grid

Andrzej J. Osiadacz

Maciej Chaczykowski


Propozycja obniżenia kosztów energii zużywanej do pracy pomp wodociągowych

Proposal of reducing the energy cost used to operate water pumps

Ewa Hołota


Określenie tempa modernizacji budynków w Polsce w celu spełnienia wymagań zeroemisyjnej gospodarki w 2050 roku

Defining modernization rate of buildings in Poland in order to meet the requirementsofa zero-emission economy in year 2050

Adam Klażyński


Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków w Polsce

Servicing small wastewater treatment plants in Poland

Ryszard Błażejewski i Marcin Spychała


Zasady  funkcjonowania elektrowni  słonecznych  na  rynku  bilansującym

The principles of operation of solar power plants on the balancing market

Monika Zuba

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”