Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 04/2023 (Kwiecień)

Analiza porównawcza technologii wytwarzania wodoru.
DOI:10.15199/17.2023.4.1

Kacper Pawłowski


Optymalizacja planowania wymiany sieci dystrybucyjnej i metody kwantyfikacji emisji gazu ziemnego z zastosowaniem metodologii PICARRO.
DOI:10.15199/17.2023.4.2

Jarosław Grodowski


Doświadczenia w wykorzystaniu Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) do kontroli uzbrojenia terenu w PSG sp.z o.o. Oddział w Zabrzu.
DOI:10.15199/17.2023.4.3

Andrzej Rudzki, Rafał Lipiński


Potencjał biowęgla z biomasy odpadowej. Studium przypadku województwa wielkopolskiego.
DOI:10.15199/17.2023.4.4

Agnieszka Chwałek, Anna Rolewicz-Kalińska


Potencjał free coolingu w pośrednich układach chłodzenia na przykładziemiasta Wrocławia.
DOI:10.15199/17.2023.4.5

Maria Kostka, Agnieszka Zając


Gospodarka tekstylna w obiegu zamkniętym – przyczyny środowiskowe, aktualne wyzwania i aspekt społeczny.
DOI:10.15199/17.2023.4.6

Anna Janda, Weronika Urbańska

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”