Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 03/96/2022 (marzec)

Gaz i woda czasopismo 03.2022

Diagnostyka tłokowa gazociągów przesyłowych

Pigging of gas transmission networks

Andrzej J. Osiadacz


Paliwa gazowe niekonwencjonalne – nawanianie

Non-conventional gas fuels – odorization

Grzegorz Rosłonek


GIS jako platforma integrująca systemy w przedsiębiorstwie wodociągowym: doświadczenia z wybranych wdrożeń

GIS as a platform for integrating systems in water supply company: experiences from selected implementations

Jakub Bobrowski


Analiza metod wyznaczania wskaźników stabilności wody

An Overview of Methods for Determining Water Stability In dice

Alicja Knap-Bałdyga

Małgorzata Perchuć


Gorączka krwotoczna Lassa – co należy robić z powstałymi w trakcie hospitalizacji odpadami?

Lass haemorrhagic fever – what should be done with waste generated during hospitalization

Anna Ziółko


Analiza techniczno – ekonomiczna, porównawcza źródeł ciepła bazujących na odnawialnych źródłach energii ze źródłem zasilanym gazem ziemnym dla domu jednorodzinnego

A technical, economic and comparative analysis of heat sources based on renewable energy sources and heat source powered by natural gas for a detached house

Kalina Grudzińska

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »