Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 02/96/2022 (luty)

Jakość wody w punktach czerpalnych po ponownym rozruchu instalacji wodociągowych wyłączonych z eksploatacji w okresie pandemii

Jarosław Chudzicki
Kaja Niewitecka


Application of two-stage aerobic-reagent technology for purifying filtrates of dumps and municipal solid waste landfills

Grechanyk R.М.
Malovanyy М.S.
Marakhovska А.О.
Slyusar V.Т.
Soloviy Kh.М.
Tymchuk І.S.
Vronska N.Yu.
Zhuk V.М.


A Coherent Approach of Statistical Modelling to address the behavioural status of water consumption and available water resources for semi-urban areas in Southeast Asia

Kiran Tota-Maharaj
Seevali Surendran


Projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych z wykorzystaniem programu Audytor SET 7.2

Michał Strzeszewski
Piotr Wereszczyński


Rola odzysku energii z odpadów komunalnych w gospodarce o obiegu zamkniętym

Anna Rolewicz-Kalińska
Krystyna Lelicińska-Serafin
Piotr Manczarski


Analiza porównawcza wybranych metod symulacji nieustalonego przepływu gazu w gazociągu

Andrzej J. Osiadacz

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 04/2023 (Kwiecień)

Analiza porównawcza technologii wytwarzania wodoru.DOI:10.15199/17.2023.4.1 Kacper Pawłowski Zobacz streszczenie Sytuacja na rynku energetycznym zmusza społeczeństwo do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Paliwa konwencjonalne zatruwają środowisko i

Czytaj więcej »

Czasopismo 03/2023 (Marzec)

BioLNG – wyzwania pomiarowe w procesie produkcji i układach rozliczeniowych.DOI: 10.15199/17.2023.3.1 Wojciech Kurek, Przemysław Kubaszewski Zobacz streszczenie BioLNG, jeśli chodzi o właściwości, jest niemalże tym

Czytaj więcej »