Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 01/96/2022 (styczeń)

Koszty eksploatacji gazowych sieci przesyłowych

Andrzej J. Osiadacz


Przegląd prac badawczych dotyczących procesu zatłaczania wodoru do istniejących systemów gazowniczych

Maciej Chaczykowski


Analiza możliwości zastosowania metody rękawa CIPP oraz technologii nawojowej do renowacji fragmentu kanalizacji deszczowej

Adrianna Gawrylak
Beata Kowalska


Zasady zarządzania ryzykiem w systemach zaopatrzenia w wodę wynikające z nowej dyrektywy wody do picia 2020/2184

Izabela Zimoch


Rozwiązania technologiczne wychwytu, transportu i składowania CO2 ze źródeł opartych o paliwa kopalne

Niccolo Isoli


Rola rynku bilansującego w handlu energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych pogodowzależnych CZ I. Podstawy działania RYNKU BILANSUJĄCGO

Andrzej J. Osiadacz
Monika Zuba

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”