Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 01/2023 (Styczeń)

Rola technologii CCUS w transformacji energetycznej.
DOI: 10.15199/17.2023.1.1

Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz


Analiza wielkości strat wody w dwóch wodociągach wiejskich.
DOI: 10.15199/17.2023.1.2

Aleksandra Flis, Weronika Gęca, Małgorzata Iwanek, Dariusz Kowalski


Przegląd znormalizowanych metod badania migracji z materiałów mających kontakt z wodą do spożycia.
DOI: 10.15199/17.2023.1.3

Ryszard Świetlik


Zasady formułowania probabilistycznych modeli deszczów maksymalnych.
DOI: 10.15199/17.2023.1.4

Marcin Wdowikowski, Katarzyna Wartalska, Bartosz Kaźmierczak, Andrzej Kotowski:


Oceny uciążliwości zapachowej obiektów i instalacji w gospodarce ściekowej i odpadowej metodą olfaktometrii terenowej.
DOI: 10.15199/17.2023.1.5

Andrzej Kulig 


Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”