Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu-nowe pompy

Pompy Qdos zastąpiły pompy membranowe w Centralnej Oczyszczalni Ścieków miasta Poznań

Firma Aquanet ,zarządzająca siecią wodno-kanalizacyjną w  Poznaniu i  okolicznych miejscowościach ,zastąpiła w Centralnej Oczyszczalni Ścieków wysłużone pompy membranowe, stosowane dotychczas do dozowania chemikaliów wykorzystywanych w procesie oczyszczania ścieków, nowoczesnymi pompami perystaltycznymi Qdos .

Dzięki temu, że mechanizm pompy nie ma kontaktu z tłoczonym medium, pompy perystaltyczne są znacznie mniej awaryjne od pomp membranowych  a w razie potrzeby wymiany głowicy roboczej operacja ta zajmuje mniej, niż minutę bez narażania pracownika na kontakt ze szkodliwymi chemikaliami , umożliwiło to znaczne obniżenie kosztów operacyjnych. Co ważniejsze, pompy perystaltyczne są znacznie bardziej precyzyjne od membranowych, a oprócz sterowania ręcznego umożliwiają też sterowanie zdalne i automatyczne, dzięki temu można było lepiej dostosować dozowanie chemikaliów do rzeczywistych potrzeb i zmniejszyć ich zużycie z korzyścią dla środowiska. Konstrukcja pomp Qdos zapewnia jednostajne podawanie chemikaliów z zadaną wydajnością, bez względu na opory tłoczenia i bez pulsacji, co umożliwiło także uproszczenie instalacji dozowania poprzez eliminację m.in. tłumików pulsacji, zaworów stopowych, odpowietrzających, itp. (www.watson-marlow.pl)

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »