Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Wydanie 02/2023

Szanowni Czytelnicy, W lutowym  numerze czasopisma znajdziecie Państwo siedem interesujących artykułów. W pierwszym artykule dokonano przeglądu nowoczesnych technologii, związanych z zarządzaniem sieciami gazowymi w warunkach zróżnicowanej jakości gazu oraz rozwiązań wspierających wprowadzanie gazów odnawialnych do systemów gazowniczych. Przedstawione zostały przykłady instalacji dostarczających biometan i wodór do sieci, opisano doświadczenia wybranych krajów w zakre­sie integracji LNG […]

Polski Kongres Klimatyczny 2023
Zapowiedź

Polski Kongres Klimatyczny 2023 Zapowiedź Już teraz można rejestrować swój udział w Polskim Kongresie Klimatycznym, który odbędzie się 16 i 17 marca 2023 r. w Warszawie, wraz z wieczorną galą Liderzy Transformacji Energetycznej. Podczas kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do strategii klimatycznych dla regionu Europy Środkowej i Północnej. Transformacja klimatyczno – energetyczna […]

Sympozjum, GAZOWNICTWO W DOBIE ZMIAN”

Program Sympozjum:„Gazownictwo w dobie zmian”Zakopane, 13-15 stycznia 2023 r. Piątek, 13 stycznia 2023 r. 13.00 Przyjazd i rejestracja gości 13.30 – 14.30 Obiad   14.30 – 15.00 Otwarcie sympozjum i powitanie gości: (Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa) Wystąpienia gości: Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, PKN Orlen S.A., PKN Orlen Oddział Centralny PGNiG. SESJA […]

Zapowiedź konkursu Liderzy Transformacji Energetycznej 2023

Trwa nabór wniosków do konkursu Liderów Transformacji Energetycznej, który organizowany jest przez Europejską Fundację Inwestycji Zrównoważonych. Kapituła konkursu to między innymi Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem Konkursu Liderzy Transformacji Energetycznej jest promocja innowacyjnych i skalowalnych rozwiązań, produktów, technologii i usług związanych z ochroną klimatu i środowiska, a także innowacyjnych […]

Wodociągi zachęcają mieszkańców do zmiany nawyków

Elbląskie i kobierzyckie przedsiębiorstwa wodociągowe to kolejne podmioty, które – oprócz uzdatniania i dostarczania wody pitnej mieszkańcom gmin – postawiły na edukację. Kampanie – mające na celu zmianę nawyków korzystania z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, oszczędzanie wody czy picie kranówki – kierowane są zarówno do dorosłych, jak i do dzieci. Dlaczego przedsiębiorstwa odpowiedzialne za wodę w naszych […]

Deszczowe rozwiązania Wavin

Dla Wavin przejęcie holenderskiego start-upu MetroPolder to ważny ruch. Pozwolił firmie pozyskać ekspercką wiedzę i konkretne rozwiązania z zakresu ochrony terenów miejskich przed powodziami. Wiedza i doświadczenie MetroPolder pozwalają Wavin zbliżyć się do celu, czyli realizacji projektu zamknięcia cyklu wodnego w miastach, a tym samym do przygotowania ośrodków miejskich na wyzwania przyszłości. To ważne, szczególnie […]

Uroczyste Wręczenie Dyplomów Absolwentom WIBHIŚ.

W dniu 8 października 2022 roku w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbyło się Uroczyste Wręczenie Dyplomów Absolwentom WIBHIŚ. Inicjatywa Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Sanitarnej PW, Stowarzyszenia Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej PW, Klubu Absolwentów Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska PW oraz Koła Naukowego Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa, […]

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
NAUKOWO-TECHNICZNA

„WYZWANIA ORAZ PROBLEMY MAŁYCH SYSTEMÓWWODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH” TEMATYKA KONFERENCJI Perspektywy rozwoju branży wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach wiejskich Nowe możliwości zarządzania małymi systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi Monitoring w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych Zagrożenia oraz problemy eksploatacyjne małych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych Nowe rodzaje zanieczyszczeń i zagrożeń dla jakości wody i ścieków Aspekty prawne i środowiskowe wykorzystania […]

Odbierz Złoty Dyplom Politechniki Warszawskiej!

Jeśli od ukończenia Twoich studiów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej minęło 50 lat lub więcej – możesz w tym roku odebrać specjalny Złoty Dyplom PW. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Środowiska, Stowarzyszenie Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej, Klub Absolwentów Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska oraz Koło Naukowe […]

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu  czasopismu przyznano 140 pkt. To wielki sukces i rezultat ciężkiej pracy całego  Kolegium Redakcyjnego  oraz Autorów artykułów . Miesięcznik „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” jest czasopismem naukowo- technicznym o ponad […]