Obchody 100-lecia miesięcznika „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”  

W dniu 27.06.2022 r., w Domu Technika NOT w Warszawie, odbyła się uroczysta konferencja, poświęcona 100-leciu czasopisma „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”(jubileusz był w 2021 r.) Konferencję otworzył redaktor Naczelny -prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz, który wygłosił referat historyczny, przedstawiający rozwój czasopisma na przestrzeni lat, w powiązaniu ze stanem gospodarki i jej wpływem […]

Plebiscyt ekologiczny „Wspólna zielona przyszłość”

Kryzys klimatyczny i zdobycie niezależności od paliw kopalnych jest wielkim i pilnym wyzwaniem dla świata i dla Polski. Jeszcze mocniej pokazała to wojna w Ukrainie. Dlatego tak ważne jest, aby wspierać innowacje i projekty, które przybliżają nas do zielonej przyszłości, a jednocześnie mają pozytywny wpływ na swoje otoczenie społeczne. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie […]

XI edycja Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2021-podsumowanie

W Kielcach odbyły się (15-16 września br.) XI Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS, zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa i Targi Kielce. Targom towarzyszyła konferencja, której tematem było „ Zielone gazownictwo – wyzwania systemowe i technologiczne” a także warsztaty techniczne w zakresie standaryzacji. W tegorocznej edycji EXPO-GAS wzięło udział prawie 3000 zwiedzających, 60 wystawców pochodzących z Polski […]

XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna: Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód podziemnych

XIII Konferencję Naukowo-Techniczną pt. “Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód powierzchniowych oraz zagadnienia zawiązane z technologiami bezwykopowymi”, która stanowi kontynuację cyklu konferencji ,,Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej”,  odbędzie się 13-15 października 2021 roku w Hotelu Arche Częstochowa. Organizatorem konferencji jest PZITS Zarządu Oddziału w Częstochowie. Poruszane zagadnienia: Komunalna gospodarka wodna Hydrogeochemia Uwarunkowania hydrogeologiczne ujęć wody Nowoczesne metody badań Modelowanie numeryczne […]

XI edycja Targów EXPO-GAS 2021 Kielce (15-16.09.2021 r.)

Targom towarzyszą konferencja „Zielone Gazownictwo – wyzwania systemowe i technologiczne oraz Warsztaty Techniczne w zakresie standaryzacji Centrum Konferencyjne Targów Kielce (ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce) Środa, 15 września 2021 r Otwarcie Targów EXPO-GAS, Indywidualne zwiedzanie stoisk targowych Otwarcie Konferencji i udział w obradach: SESJA I       Wyzwania systemowe Zielonego Ładu ·      Strategie: wodorowo-środowiskowa, biometanowa, metanowa […]

Stormwater Poland 2021

Sesja 1 Śląska retencja Będąca partnerem konferencji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia obejmuje łącznie 41 gmin (w tym 26 gmin miejskich). Na obszarze ponad 2500 km2 mieszka, pracuje i kształci się ponad 2 200 000 osób. To zatem olbrzymia metropolia, która każdemu z nas kojarzy się dodatkowo z największym w Polsce centrum przemysłu. Wszystko to generuje liczne wyzwania […]

Rusza program „Stop Smog” 2.0 z nowymi, ulepszonymi zasadami

31 marca 2021 r. startuje druga odsłona programu „Stop Smog”, dotyczącego niskoemisyjnych przedsięwzięć, realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych mogą starać się: gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie […]

Ekomodulacja – czy to się może udać w Polsce?

W tym roku wszystkie państwa członkowskie UE muszą wnieść wkład krajowy w wysokości 800 euro za tonę niepoddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Polska zapłaci z budżetu państwa ok. 2 mld zł. A ile zapłaci przemysł? Państwa członkowskie UE, przy wsparciu Parlamentu Europejskiego, zgodziły się w lipcu na nałożenie „podatku” na niepoddane recyklingowi opakowania z tworzyw […]

Konsekwencje braku wdrożenia konkluzji BAT dla instalacji przetwarzania odpadów

Czas na dostosowanie instalacji do wymagań zawartych w konkluzjach BAT dla przetwarzania odpadów minie za niewiele ponad rok. Zdaniem specjalistów wdrożenie nowych wymagań wymagać będzie trudnych technologicznie zmian. 17 sierpnia 2018 r. poznaliśmy Konkluzje BAT (ang. Best Available Technology, Najlepsze Dostępne Techniki) dla przetwarzania odpadów. To dokument obejmujący szerokie spektrum technologii przetwarzania odpadów, służący jako odniesienie […]

Nabór wniosków w programie „Moja Woda”

W poniedziałek, 22 marca br. wystartuje kolejny nabór wniosków w programie „Moja Woda”, którego celem jest promocja wykorzystania m.in. deszczówki – dowiedziała się nieoficjalnie PAP. Program skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli domów i przewidywać będzie dotacje w wysokości do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów przedsięwzięcia, które doprowadzi do zatrzymywania […]