Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Święto Politechniki Warszawskiej

 W ramach celebracji Święto Politechniki Warszawskiej 2023  w dniu 15.11.br. ,na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej w Małej Auli Gmachu Głównego zostały wręczone odznaczenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW -Odznaką „Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej” został uhonorowany dr inż. Marian Rubik, wybitny specjalista chłodnictwa i ogrzewnictwa – autorytet w dziedzinie […]

IV edycja Warsztatów Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji Warsztatów Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych. Wydarzenie  odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2023 r. w formie online. Tematyka poszczególnych paneli poruszanych podczas Warsztatów: Prelegenci: Łukasz Amanowicz (Politechnika Poznańska, PZITS), Andrzej Białowiec (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, PZITS), Emilia Den […]

Uruchomienie nowego Laboratorium Instalacji Sanitarnych Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

W dniu inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej uroczyście otworzono Laboratorium Instalacji Sanitarnych. Powstanie Laboratorium było możliwe dzięki uzyskaniu dotacji z projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego w Politechnice Warszawskiej. Kierownikiem projektu i jednocześnie opiekunem merytorycznym Laboratorium jest dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. Uczelni. Laboratorium powstało […]

Biznes chce nowej strategii wodnej dla Europy

Z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) banki rozwoju w UE przygotują wspólnie instrumenty finansowania inwestycji wodnych w ramach unijnego Niebieskiego Ładu. O konieczności walki z kryzysem wodnym mówiono 10.10.br. w Parlamencie Europejskim, podczas konferencji zorganizowanej przez FPP. Wśród uczestników znaleźli się Pietro de Lotto – Przewodniczący Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle CCMI, Oliver Loebel […]

XII edycja Konkursu „LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023”

Ideą konkursu „LAUR INNOWACYJNOŚCI” im. Stanisława Staszica, organizowanego po raz XII przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, jest promowanie innowacyjnych produktów, technologii i usług, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. W każdej edycji nagradzane są osiągnięcia naukowe i biznesowe, kreatywność  przedsiębiorców oraz interdyscyplinarność rozwiązań. Laureatom wyróżnionym Złotym, Srebrnym i Brązowym […]

Podsumowanie Konkursu „Zrównoważone Środowisko”Edycja 2022/23 – Zagospodarowanie Wód Opadowych

Tegoroczna edycja Konkursu „Zrównoważone Środowisko”, organizowanego przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, dobiegła końca. W tym roku w kwestiach organizacyjnych i merytorycznych Konkurs wspierał Partner – firma Arcadis Sp. z o.o. Prace na Konkurs nadsyłane były do 28 kwietnia 2023 r., natomiast 19 czerwca 2023 r. odbyła się uroczysta Gala wręczenia […]

Polscy przedsiębiorcy będą zabiegali w UE o inwestycje wodne

Przy Federacji Przedsiębiorców Polskich powstał Komitet ds. Wody – pierwsza w Polsce inicjatywa firm i organizacji branżowych mająca na celu udział w pracach UE nad przyszłą kompleksową strategią wodną. Utworzyły go: FPP, Amiblu Poland, Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Izba Gospodarcza-Wodociągi Polskie. Utworzenie komitetu jest odpowiedzią na tzw. Blue Deal – inicjatywę Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego […]

Konkurs o indeks PW “Zrównoważone Środowisko”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich i techników do udziału w Konkursie organizowanym na Politechnice Warszawskiej. Na zgłoszenia czekamy do końca marca 2023 r. Głównym celem Konkursu “Zrównoważone Środowisko” jest docenienie młodych ludzi zainteresowanych rozwojem technologii przyjaznych środowisku oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań problemów związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, źródłami energii i gospodarką obiegu zamkniętego. Poprzez […]