Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

XII edycja Konkursu „LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023”

Ideą konkursu „LAUR INNOWACYJNOŚCI” im. Stanisława Staszica, organizowanego po raz XII przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, jest promowanie innowacyjnych produktów, technologii i usług, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. W każdej edycji nagradzane są osiągnięcia naukowe i biznesowe, kreatywność  przedsiębiorców oraz interdyscyplinarność rozwiązań. Laureatom wyróżnionym Złotym, Srebrnym i Brązowym […]

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu  czasopismu przyznano 140 pkt. To wielki sukces i rezultat ciężkiej pracy całego  Kolegium Redakcyjnego  oraz Autorów artykułów . Miesięcznik „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” jest czasopismem naukowo- technicznym o ponad […]

Podsumowanie Konkursu „Zrównoważone Środowisko”Edycja 2022/23 – Zagospodarowanie Wód Opadowych

Tegoroczna edycja Konkursu „Zrównoważone Środowisko”, organizowanego przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, dobiegła końca. W tym roku w kwestiach organizacyjnych i merytorycznych Konkurs wspierał Partner – firma Arcadis Sp. z o.o. Prace na Konkurs nadsyłane były do 28 kwietnia 2023 r., natomiast 19 czerwca 2023 r. odbyła się uroczysta Gala wręczenia […]

Polscy przedsiębiorcy będą zabiegali w UE o inwestycje wodne

Przy Federacji Przedsiębiorców Polskich powstał Komitet ds. Wody – pierwsza w Polsce inicjatywa firm i organizacji branżowych mająca na celu udział w pracach UE nad przyszłą kompleksową strategią wodną. Utworzyły go: FPP, Amiblu Poland, Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Izba Gospodarcza-Wodociągi Polskie. Utworzenie komitetu jest odpowiedzią na tzw. Blue Deal – inicjatywę Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego […]

Konkurs o indeks PW “Zrównoważone Środowisko”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich i techników do udziału w Konkursie organizowanym na Politechnice Warszawskiej. Na zgłoszenia czekamy do końca marca 2023 r. Głównym celem Konkursu “Zrównoważone Środowisko” jest docenienie młodych ludzi zainteresowanych rozwojem technologii przyjaznych środowisku oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań problemów związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, źródłami energii i gospodarką obiegu zamkniętego. Poprzez […]

Wydanie 02/2023

Szanowni Czytelnicy, W lutowym  numerze czasopisma znajdziecie Państwo siedem interesujących artykułów. W pierwszym artykule dokonano przeglądu nowoczesnych technologii, związanych z zarządzaniem sieciami gazowymi w warunkach zróżnicowanej jakości gazu oraz rozwiązań wspierających wprowadzanie gazów odnawialnych do systemów gazowniczych. Przedstawione zostały przykłady instalacji dostarczających biometan i wodór do sieci, opisano doświadczenia wybranych krajów w zakre­sie integracji LNG […]

Polski Kongres Klimatyczny 2023
Zapowiedź

Polski Kongres Klimatyczny 2023 Zapowiedź Już teraz można rejestrować swój udział w Polskim Kongresie Klimatycznym, który odbędzie się 16 i 17 marca 2023 r. w Warszawie, wraz z wieczorną galą Liderzy Transformacji Energetycznej. Podczas kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do strategii klimatycznych dla regionu Europy Środkowej i Północnej. Transformacja klimatyczno – energetyczna […]

Sympozjum, GAZOWNICTWO W DOBIE ZMIAN”

Program Sympozjum:„Gazownictwo w dobie zmian”Zakopane, 13-15 stycznia 2023 r. Piątek, 13 stycznia 2023 r. 13.00 Przyjazd i rejestracja gości 13.30 – 14.30 Obiad   14.30 – 15.00 Otwarcie sympozjum i powitanie gości: (Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa) Wystąpienia gości: Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, PKN Orlen S.A., PKN Orlen Oddział Centralny PGNiG. SESJA […]