Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Ambasador Nauki

Air Products wdraża w Polsce Program„Ambasador Nauki”
popularyzujący nauki ścisłe wśród uczniów szkół podstawowych

Pierwszy pokaz w ramach Programu „Ambasador Nauki” w Polsce przeprowadzony
w Szkole Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu

W ramach programu „Ambasador Nauki” pracownicy Air Products w godzinach lekcyjnych przeprowadzająw szkołach podstawowych fascynujące i interaktywne zajęcia oraz pokazy naukowe powiązane zprogramem nauczania. Podczas eksperymentów prowadzący starają się przybliżyć dzieciomwłaściwości i zachowanie się gazów w różnych warunkach. W trakcie pokazów uczniowie mogą dowiedzieć się, jak temperatura i ciśnienie wpływają na objętość gazów. Ponadto dzieci mają okazję przekonać się, że istnieje kilka rodzajów materii, oraz że w przyrodzie zachodzi zjawisko zmiany stanu skupienia ciał, np. z gazu w ciecz, z cieczy w ciało stałe. Te niezwykle ciekawe zajęcia pozwalają uczniom utrwalić znajomość programu szkolnegoi dowodzą, że nauka może być świetną zabawą.Podczas wybranycheksperymentów dzieci mają okazję wziąć czynny udział i asystować przedstawicielowi Air Products, który przeprowadza pokaz. Uczniowie, pod nadzorem prowadzącego eksperyment, wykonują proste czynności, jak np. wbijanie gwoździa
w deseczkę zamrożonym bananem, dmuchanie w miernik gazu czy wręczanie wychowawczyniom zamrożonych w ciekłym azocie róż.

Eksperymenty i prezentacje z cyklu „Ambasador Nauki” przeprowadzane są na zasadach wolontariatu przez specjalnie przeszkolonych w tym celu pracowników Air Products z lokalnych oddziałów firmy. Dzięki prowadzeniu pokazów pracownicy Air Products mają okazję zrealizować swoją pasję i w przystępny sposób przybliżyć najmłodszym nauki ścisłe.Podczas prezentacji zachowane są wszystkie  wymagane  środki bezpieczeństwa.

Pierwszy pokaz w Polsce w ramach programu „Ambasador Nauki” odbył się w Szkole Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu. Z tym miastem Air Products jest związane od 1999 roku i posiada tu dwa zakłady produkcyjne, w tym największą wytwórnię cieczy kriogenicznych w Polsce. Firma aktywnie wspiera lokalną społeczność.

„Air Products od dawna działa na rzecz mieszkańców Kędzierzyna-Koźle. Jesteśmy jednym
z mecenasów kultury w mieście, współsponsorujemytakże drużynę siatkarską ZAKSA. W2010 roku Air Products pomogło Szkole Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego, remontując jej zewnętrzne obiekty sportowe zniszczone przez powódź. Właśnie rozpoczynamy wdrażanie w Kędzierzynie-Koźlu, jako pierwszym mieście w Polsce, programu ››Ambasador Nauki‹‹. Zdajemy sobie sprawę, że młodzież coraz rzadziej wybiera studia na kierunkach ścisłych. Mamy nadzieję, że te niezwykle ciekawe i interaktywne pokazy naukowe pokażą dzieciom, jak fascynujący może być świat nauki, co zainspiruje ich do rozwijania swoich zainteresowań w tym kierunku”–powiedział Dariusz Pietras, dyrektor ds. operacyjnych Air Products na Europę Środkową i Wschodnią oraz Rosję.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów dotychczasowej współpracy z Air Products. Cieszymy się, że firma zdecydowała się przeprowadzić pierwszy pokaz w ramach Programu ››Ambasador Nauki‹‹właśniew naszej szkole. Zrozumienie zjawisk z zakresu nauk przyrodniczychjest kluczowe, aby młodzież chciała kontynuować edukację na kierunkach ścisłych. Dlatego takie programysą bardzo cenną inicjatywą”– powiedziała Iwona Gwiżdż-Kostyńska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

Air Products zamierza sukcesywnie przeprowadzać kolejne pokazy w ramach programu „Ambasador Nauki” w Kędzierzynie-Koźlu i okolicy, a następnie w innych miejscowościach
w Polsce, gdzie znajdują się zakłady produkcyjne firmy.Dotychczas program „Ambasador Nauki” został wdrożony przez firmę Air Products w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”