Autor: Piotr Manczarski

Liczba artykułów: 24
Rozwój techniki komunalnej – część II. Oczyszczanie terenów zurbanizowanych… Nr 12/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zagrożenia związane z gospodarką odpadami komunalnymi Nr 01/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Regionalizacja systemów gospodarki odpadami komunalnymi Nr 04/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Składowanie odpadów-teraźniejszość i przyszłość technologii unieszkodliwiania odpadów Nr 09/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Modernizacja składowisk odpadów -zagadnienia technologiczne Nr 10/2013 Str. 
Gospodarka odpadami tekstylnymi – część I. Charakterystyka odpadów tekstylnych Nr 05/LXXXVIII/2014(maj) Str. 
» Zobacz streszczenie
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych Cz I.Wymagania formalno-prawne Nr 05/LXXXVIII/2014(maj) Str. 
» Zobacz streszczenie
Przeglądy ekologiczne składowisk odpadów CzI Aspekty organizacyjno-prawne Nr 05/LXXXVIII/2014(maj) Str. 
» Zobacz streszczenie
Gospodarka odpadami tekstylnymi –Cz. II. Metody zagospodarowania odpadów tekstylnych Nr 06/LXXXVIII/2014(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych – Cz.II. Zagadnienia technologiczne Nr 06/LXXXVIII/2014(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Przeglądy ekologiczne składowisk odpadów - Cz II. Aspekty merytoryczne Nr 06/LXXXVIII/2014(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Gospodarka odpadami tekstylnymi Cz. III. Termiczne przekształcanie odpadów tekstylnych Nr 07/LXXXVIII/2014(lipiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Składowanie odpadów - planowane zmiany wymagań Nr 08/LXXXVIII/2014(sierpień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Podstawy technologiczne wytwarzania paliw z odpadów Nr 03/LXXXIX/2015(marzec) Str. 119
» Zobacz streszczenie
Czy odpady medycznopodobne stanowią zagrożenie sanitarne? Nr 04/LXXXIX/2015(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Technologie odgazowania zamkniętych i starych składowisk Nr 08/LXXXIX/2015(sierpień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Gospodarka odpadami medycznymi. CzI Charakterystyka i właściwości odpadów Nr 02/90/2016(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Gospodarka odpadami medycznymi. Cz. II – Metody postępowania z odpadami medycznymi Nr 03/90/2016(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Projekt dokumentu referencyjnego najlepszej dostępnej techniki dla przetwarzania odpadów – mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów Nr 09/90/2016(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wymagania dotyczące ograniczenia oddziaływania zapachowego w projekcie dokumentu referencyjnego NDT dla przetwarzania odpadów. Nr 10/90/2016(październik) Str. 
» Zobacz streszczenie
Konkluzje Najlepszych Dostępnych Technik dla przetwarzania odpadów komunalnych Nr 01/93/2019(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Ocena efektywności technologicznej biologicznego oczyszczania gazów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych Nr 5/95/2021(maj) Str. 
» Zobacz streszczenie
Składowanie stabilizatu – aspekty formalne i technologiczne Nr 9/95/2021(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Rola odzysku energii z odpadów komunalnych w gospodarce o obiegu zamkniętym Nr 02/96/2022(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.