Autor: Andrzej J. Osiadacz

Liczba artykułów: 20
Metody wykrywania nieszczelności Nr 01/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Komputerowa metoda wykrywania nieszczelności w gazowych sieciach przesyłowych (cz.2) Nr 01/90/2016(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Analiza procesu schładzania gazu w tłoczniach systemu przesyłowego Nr 05/90/2016(maj) Str. 
» Zobacz streszczenie
Techniczne i ekonomiczne aspekty odzysku ciepła w tłoczniach gazu ziemnego Nr 06/90/2016(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Rurociągowy transport CO2 na potrzeby geologicznej sekwestracji Nr 10/91/2017(październik) Str. 
» Zobacz streszczenie
Koncepcja zero-energetycznej stacji gazowej dla przemysłu gazowniczego Nr 04/92/2018(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Hybrydowa instalacja OZE do podgrzewania gazu w stacjach gazowych Nr 06/92/2018(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości zasilania zakładu produkcyjnego gazem płynnym oraz gazem skroplonym Nr 01/93/2019(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie optymalizacji dwukryterialnej do sterowania systemem przesyłowym gazu ziemnego Nr 03/93/2019(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny oraz na moce przesyłowe gazu ziemnego przez segment elektroenergetyki gazowej w Polsce w perspektywie 2040 roku Nr 04/93/2019(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Prognoza zapotrzebowania krajowego na gaz ziemny oraz na usługę przesyłową gazu ziemnego na potrzeby rynku krajowego w perspektywie 2040 roku Nr 04/93/2019(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Metoda oceny poziomu ryzyka eksploatacji sieci gazowych Nr 03/94/2020(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Optymalizacja dwukryterialna gazowego systemu przesyłowego Nr 04/94/2020(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Bezpieczeństwo satelitarnej stacji regazyfikacji LNG w kontekście zastosowania wanien rozlewiska LNG Nr 10/94/2020(październik) Str. 
» Zobacz streszczenie
SimNet - pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych o dowolnej strukturze Nr 9/95/2021(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Metoda upraszczania struktur sieci gazowych Nr 10/95/2021(październik) Str. 
» Zobacz streszczenie
SimNet TSGas - pakiet oprogramowania do symulacji dynamicznej sieci gazowych Nr 12/95/2021(grudzień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Koszty eksploatacji gazowych sieci przesyłowych Nr 01/96/2022(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Rola rynku bilansującego w handlu energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych pogodowzależnych CZ I. Podstawy działania RYNKU BILANSUJĄCGO Nr 01/96/2022(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Analiza porównawcza wybranych metod symulacji nieustalonego przepływu gazu w gazociągu Nr 02/96/2022(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.