Autor: Krystyna Lelicińska-Serafin

Liczba artykułów: 20
Odpady niebezpieczne wytwarzane w strumieniu odpadów komunalnych w Warszawie Nr 09/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Uciążliwość zapachowa zakładów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce - część 2. Badania rozszerzone Nr 12/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Rozwój techniki komunalnej – część II. Oczyszczanie terenów zurbanizowanych… Nr 12/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Gospodarka odpadami tekstylnymi – część I. Charakterystyka odpadów tekstylnych Nr 05/LXXXVIII/2014(maj) Str. 
» Zobacz streszczenie
Gospodarka odpadami tekstylnymi –Cz. II. Metody zagospodarowania odpadów tekstylnych Nr 06/LXXXVIII/2014(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Gospodarka odpadami tekstylnymi Cz. III. Termiczne przekształcanie odpadów tekstylnych Nr 07/LXXXVIII/2014(lipiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Klasyfikacja odpadów dla potrzeb ich transgranicznego przemieszczania Nr 08/LXXXVIII/2014(sierpień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Możliwości pozyskania wsparcia dla energii odnawialnej w gospodarce odpadami Nr 02/LXXXIX/2015(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Podstawy technologiczne wytwarzania paliw z odpadów Nr 03/LXXXIX/2015(marzec) Str. 119
» Zobacz streszczenie
Biogazownie dla odpadów komunalnych – część I. Przegląd stosowanych metod Nr 09/LXXXIX/2015(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Biogazownie dla odpadów komunalnych – część II. Charakterystyka wsadu Nr 10/LXXXIX/2015(październik) Str. 
» Zobacz streszczenie
Biogazownie dla odpadów komunalnych – część III. Efekty eksploatacyjne Nr 09/90/2016(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Biogazownie dla odpadów komunalnych – część IV. Rozwój instalacji w Polsce na tle krajów europejskich Nr 10/90/2016(październik) Str. 
» Zobacz streszczenie
Odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji – Cz.I. Charakterystyka i możliwości zagospodarowania Nr 03/91/2017(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji – Część II. Badania właściwości paliwowych i odzysk energii Nr 10/91/2017(październik) Str. 
» Zobacz streszczenie
Aktualna i przyszła sprawność technologiczna mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów komunalnych Nr 09/92/2018(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Konkluzje Najlepszych Dostępnych Technik dla przetwarzania odpadów komunalnych Nr 01/93/2019(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Uwarunkowania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym biogazowni rolniczej Nr 06/94/2020(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Ocena efektywności technologicznej biologicznego oczyszczania gazów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych Nr 5/95/2021(maj) Str. 
» Zobacz streszczenie
Rola odzysku energii z odpadów komunalnych w gospodarce o obiegu zamkniętym Nr 02/96/2022(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.