Autor: Katarzyna Miszta-Kruk

Liczba artykułów: 9
Badania stanów eksploatacyjnych systemów kanalizacji ciśnieniowej pod kątem ich niezawodności Nr 07-08/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Problematyka zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji Nr 03/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Eksploatacyjne badania niezawodności podstawą wstępnej oceny stanu technicznego sieci wodociągowych Nr 10/2012 Str. 425
Wybrane problemy z zakresu planowania i organizacji systemu monitoringu sieci kanalizacyjnych Nr 10/2012 Str. 442
Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości Nr 06/LXXXIX/2015(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wodnik - innowacyjny system do wykrywania wycieków oraz optymalnego sterowania w sieciach wodociągowych, oparty na zdalnie przesyłanych danych pomiarowych – wyniki badań. Nr 06/LXXXIX/2015(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Automatyczna konwersja danych przy budowie modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – studium przypadku Nr 09/91/2017(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Niekomercyjne bazy danych typu GIS na tle wybranych baz komercyjnych w zarządzaniu infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną Nr 05/93/2019(maj) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wykorzystanie oprogramowania QGIS w analizie infiltracji sieci kanalizacyjnej w Grodzisku Mazowieckim Nr 5/95/2021(maj) Str. 
» Zobacz streszczenie


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.