Autor: Beata Kowalska

Liczba artykułów: 18
Zastosowanie zestawu zaworów bezpieczeństwa do ograniczania skutków uderzenia hydraulicznego w pompowniach Nr 03/2010 Str. 34
» Zobacz streszczenie
Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody-badania wstępne Nr 04/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesłanej nimi wody-badania wstępne. Nr 02/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Problematyka zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji Nr 03/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Koncepcja wdrożenia ZSZIT w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej Nr 04/2012 Str. 171
» Zobacz streszczenie
Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowego Nr 09/2012 Str. 369
Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PCV, PE-HD, PEX). Nr 09/2012 Str. 375
Badania zapotrzebowania na wodę wybranego budynku użyteczności publiczne Nr 07/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Koncepcja poprawy bezpieczeństwa dostawy wody w budynkach użyteczności publicznej Nr 08/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Koncepcja lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia w systemie monitoringu wybranej sieci wodociągowej Nr 10/2013 Str. 
Wpływ materiału rur polietylenowych na jakość wody Nr 01/LXXXIX/2015(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Próba określenia kryteriów jakościowych do przetargu na koncepcję i projekt centralnego systemu sterowania produkcją wody dużego przedsiębiorstwa wodociągowego Nr 06/LXXXIX/2015(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości Nr 06/LXXXIX/2015(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Badania zużycia wody w wybranym szpitalu neuropsychiatrycznym Nr 07/LXXXIX/2015(lipiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Badania skuteczności trzystopniowej domowej baterii filtrów wyposażonej w lampę UV-C Nr 07/LXXXIX/2015(lipiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej Nr 06/91/2017(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Automatyczna konwersja danych przy budowie modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – studium przypadku Nr 09/91/2017(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Ocena niezawodności wybranej stacji wodociągowej w oparciu o wskaźnik gotowości Nr 11/91/2017(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.