Autor: Krzysztof Boryczko

Liczba artykułów: 7
Sposób oceny niezawodności operatora SZW metodą drzewa zdarzeń z możliwością poprawy popełnionego błędu Nr 09/2009 Str. 47
Podstawy rozmytej analizy niezawodności w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę metodą drzew uszkodzeń Nr 10/2012 Str. 419
Preferencje studentów dotyczące spożywania wód butelkowanych i napojów funkcjonalnych Nr 03/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
O butelkowanych wodach mineralnych Nr 11/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Metoda oceny dywersyfikacji wydajności ujęć wody i objętości sieciowych zbiorników wodociągowych Nr 04/91/2017(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Propozycja oceny alokacji objętości wody w zbiornikach wodociągowych w aspekcie niezawodności jej dostawy do odbiorców Nr 11/91/2017(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wykorzystanie zaawansowanych metod matrycowych w analizie ryzyka w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę Nr 11/91/2017(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.