Autor: Wojciech Dąbrowski

Liczba artykułów: 33
Osady powstające w oczyszczalniach ścieków mleczarskich - możliwości ich zagospodarowania Nr 3/2000 Str. 106
Dokąd zmierza zapotrzebowanie na wodę. Nr 10/2000 Str. 394
Matematyczne modelowanie stacji filtrów o zmiennej wydajności z uwzględnieniem kinetyki filtracji. Nr 12/2000 Str. 488
Zwalczanie zapachów i korozji siarczanowej w kanalizacji. Nr 3/2001 Str. 95
Parametry fizyczne zawiesin wód deszczowych jako podstawa do projektowania systemów podczyszczania. Nr 6/2001 Str. 221
Projektowanie spadków minimalnych ściekowych kanałów jajowych. Nr 7/2001 Str. 251
Ocena składu, metod przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków województwa podlaskiego w latach 1998-2000. Nr 7/2001 Str. 255
Ocena wielkości ładunków zrzucanych przez przelewy burzowe Nr 03/2007 Str. 22
» Zobacz streszczenie
Strategia postępowania z przelewami burzowymi Nr 06/2007 Str. 13
» Zobacz streszczenie
Przewidywanie, obliczanie i pomiar krotności działania przelewów burzowych Nr 11/2007 Str. 19
» Zobacz streszczenie
Rola retencji terenowej w ograniczaniu spływów powierzchniowych na przykładzie pola golfowego Nr 12/2007 Str. 17
» Zobacz streszczenie
Sposób zamykania dopływu wody płucznej a długość filtrocykli. Nr 01/2009 Str. 23
» Zobacz streszczenie
Ultradźwiękowe techniki pomiarowe stosowane w monitoringu kanalizacji Nr 2/2010 Str. 29
» Zobacz streszczenie
Czy stężenie siarczanów ma istotny wpływ na korozję siarczanową? Cz.I Podstawy prognozowania Nr 11/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Czy stężenie siarczanów ma istotny wpływ na korozję siarczanową Cz.II Rzeczywisty przykład obliczeniowy Nr 12/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Propozycja sposobu określania wskaźnika gotowości prostych podsystemów zaopatrzenia w wodę Nr 06/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Przewidywany wpływ zmian klimatu na dysfunkcję systemów odprowadzania ścieków Nr 01/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania rur żeliwnych – cz,I Struktura wykładziny z zaprawy cementowej Nr 04/2012 Str. 154
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania rur żeliwnych. Cz. II Zabezpieczenia zewnętrzne oparte na cynkowaniu Nr 05/2012 Str. 
Modernizacja oczyszczalni ścieków mleczarskich na przykładzie S.M. Bielmlek w Bielsku Podlaskim Nr 06/2012 Str. 
Wpływ materiałów kontaktujących się z wodą wodociągową na rozwój mikroorganizmów w systemie zaopatrzenia w wodę Nr 10/2012 Str. 411
Możliwość alternatywnych pomiarów natężenia przepływu w kanalizacji sposobem na obniżenie kosztów monitoringu systemów odprowadzania ścieków Nr 10/2012 Str. 427
Powłoki cementowe jako wewnętrzne zabezpieczenie rurociągów przed korozją Nr 09/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ właściwości reologicznych osadów na pracę filtrów o skokowo zmiennej wydajności Nr 11/LXXXVIII/2014(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie
Zaawansowane narzędzia informatyczne a problematyka niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowych i kanalizacyjnych Nr 01/LXXXIX/2015(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
BŁĘDY NORMY ISO 4359 Nr 04/LXXXIX/2015(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Możliwość zastosowania mikroskopii elektronowej do badania struktury rur żeliwnych Nr 09/91/2017(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania zewnętrznych powłok ochronnych rur z żeliwa sferoidalnego Nr 12/91/2017(grudzień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Badania metalograficzne adhezji powłoki ochronnej na żeliwnych rurach wodociągowych Nr 09/92/2018(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Dokładność a wiarygodność pomiaru przepływu przez kanały przy pomocy koryta zwężkowego Nr 10/92/2018(październik) Str. 
» Zobacz streszczenie
Aspekty zdrowotne stosowania domowych filtrów powietrza Nr 03/93/2019(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Pylenie domowych filtrów z węglem aktywnym Nr 06/94/2020(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Ocena efektywności działania oczyszczalni ścieków z produkcji napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych Nr 12/95/2021(grudzień) Str. 
» Zobacz streszczenie


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.