Autor: Witold Warowny

Liczba artykułów: 21
Równowagi fazowe składników gazu ziemnego Nr 2/2000 Str. 46
Hydraty. Nr 3/2001 Str. 88
Gaz ziemny i jego charakterystyka jako paliwa do pojazdów kołowych. Nr 8/2001 Str. 267
Badania naukowe i technologiczne w krajach Unii Europejskiej (UE) ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu gazowniczego Nr 4/2003 Str. 116
» Zobacz streszczenie
Wyznaczanie punktu rosy wody w gazie ziemnym Nr 7-8/2003 Str. 236
» Zobacz streszczenie
Wyznaczanie punktu rosy węglowodorów w gazie ziemnym Nr 4/2004 Str. 114
» Zobacz streszczenie
Wybrane zagadnienia ochrony środowiska bezpieczeństwa związane ze skroplonym gazem ziemnym Nr 6/2004 Str. 186
Stacjonarne ogniwa paliwowe i ich zastosowanie w gospodarstwach domowych Nr 10/2005 Str. 10
» Zobacz streszczenie
Hydraty w transporcie i magazynowaniu gazu ziemnego Nr 10/2006 Str. 24
» Zobacz streszczenie
Wielkości termodynamiczne do opisu zachowania się fazy gazowej Nr 11/2007 Str. 5
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie równań stanu do opisu fazy gazowej i równowag fazowych Nr 10/2007 Str. 9
» Zobacz streszczenie
Podstawowe technologie termochemicznego pozyskiwania wodoru Nr 05/2008 Str. 
» Zobacz streszczenie
Opis fazy gazowej w pirolizie biomasy za pomocą równowagi termodynamicznej Nr 7,8/08 Str. 9
» Zobacz streszczenie
Surowce i procesy w pozyskiwaniu wodoru Nr 12/2009 Str. 2
Termodynamiczny model zgazowania biomasy Nr 12/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wirialne równanie stanu w gazownictwie ziemnym cz.i Podstawy teoretyczne Nr 12/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wirialne równanie stanu w gazownictwie ziemnym Cz.2 Dokładność obliczania gęstości i współczynnika ściśliwości Nr 09/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Aspekty termodynamiczne w gazownictwie ziemnym Nr 10/2013 Str. 
Ogniwa paliwowe Cz .I Charekterystyka i ich wykorzystanie Nr 10/LXXXIX/2015(październik) Str. 
» Zobacz streszczenie
Ogniwa paliwowe Cz. 2. Rola i możliwości w gospodarstwach domowych Nr 11/LXXXIX/2015(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wytwarzanie gazu syntezowego i jego chemicznych substancji Nr 07/92/2018(lipiec) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.