Autor: Tomasz Bergel

Liczba artykułów: 18
Karpackie wody artezyjskie w województwie małopolskim Nr 11/2006 Str. 48
Charakterystyka zdarzeń podwyższonych mętności wody w małych potokach górskich Nr 09/2008 Str. 25
Wielkości wybranych stężeń zanieczyszczeń w ściekach bytowych odpływających z terenów wiejskich Nr 09/2008 Str. 28
Wpływ wybranych czynników na bezzwrotne zużycie wody w gospodarstwach wiejskich Nr 09/2008 Str. 60
Skala i powody marnotrawstwa wody w wodociągach wiejskich Nr 09/2009 Str. 30
Występowanie i zwalczanie bakterii Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej Nr 12/2009 Str. 8
Gospodarowanie wodą w gminnych wodociągach małopolskiego Nr 10/2011 Str. 
Zaopatrzenie w wodę budynków wielorodzinnych a straty wody Nr 10/2011 Str. 
Poprawność doboru i montażu wodomierzy mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych Nr 02/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Analiza wskaźnikowa strat wody wodociągowej w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce (cz.I) Nr 08/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Analiza wskaźnikowa strat wody wodociągowej w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce Nr 10/2012 Str. 413
» Zobacz streszczenie
Struktura wiekowa i materiałowa małych wodociągów grupowych w Polsce Nr 10/2012 Str. 416
» Zobacz streszczenie
Niezawodność sieci wodociągowych małych wodociągów grupowych w Polsce Nr 01/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zużycie wody w wiejskich i miejsko-wiejskich wodociągach w Polsce Nr 02/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Możliwości wykorzystania infrastrukturalnego wskaźnika wycieków do oceny stanu technicznego wydzielonych stref sieci wodociągowej Nr 04/91/2017(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Analiza zmienności godzinowego i dobowego zapotrzebowania na wodę w wybranym wodociągu wiejskim - studium przypadku Nr 04/91/2017(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Analiza przyczyn nieuzasadnionego wzrostu natężenia przepływu ścieków Nr 04/91/2017(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Efektywność usuwania wybranych leków na przykładzie instalacji ozonowania oczyszczanych ścieków komunalnych w Jaworznie – badania w skali pilotowej Nr 7-8/95/2021(lipiec-sierpień) Str. 
» Zobacz streszczenie


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.