Autor: Tadeusz Siwiec

Liczba artykułów: 11
Ocena korozyjności wód mineralnych i stołowych z uzdrowisk polskich Nr 7/2000 Str. 262
Eksperymentalne badania oporów hydraulicznych w zgrzewnych kształtkach z tworzyw sztucznych Nr 2/2002 Str. 49
» Zobacz streszczenie
Ocena korelacji wzajemnej podstawowych jednostek mętności Nr 6/2002 Str. 211
» Zobacz streszczenie
Parametry płukania złóż diatomitowych Nr 09/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wyznaczanie parametru a do wzoru Fiodorowa na obliczanie współczynników liniowych oporów hydraulicznych w rurach PE i PVC stosownych w kanalizacji ciśnieniowej Nr 10/2011 Str. 
Analiza porównawcza strat ciśnienia w rurach z PVC i PE modelowanych wzorami Darcy-Weisbacha i Hazena-Williamsa Nr 10/2011 Str. 
Graniczne wartości parametrów płukania wybranych złóż filtracyjnych Nr 01/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ wyboru wzorów do obliczania współczynników liniowych oporów hydraulicznych lambda na prawidłowość doboru pomp stosowanych w kanalizacji ciśnieniowej Nr 10/2012 Str. 435
Analiza wpływu niekołowości przekroju rur PVC i PE na straty ciśnienia przy przepływie wody i ścieków Nr 10/2012 Str. 461
» Zobacz streszczenie
Problemy eksploatacyjne stacji wodociągowych na przykładzie NBSW – SGGW Nr 02/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
RELACJE MIĘDZY PROJEKTOWANIEM I EKSPLOATACJĄ SYSTEMÓW ODŻELAZIANIA I ODMANGANIANIA WODY Nr 04/91/2017(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.