Autor: Stefan Satora

Liczba artykułów: 8
Zmienność składu chemicznego wód podziemnych ujętych studniami wierconymi zlokalizowanymi na trasie rzeki Dłubni w Krakowie - Nowej Hucie Nr 10/2003 Str. 363
Karpackie wody artezyjskie w województwie małopolskim Nr 11/2006 Str. 48
Zróżnicowanie chemizmu wód podziemnych ujęć Nr 09/2009 Str. 43
Zróżnicowanie stężeń jonów żelaza i manganu w ujmowanych zwykłych wodach podziemnych województwa małopolskiego Nr 10/2011 Str. 
Wody podziemne zlewni Gwdy – struktura wykorzystania i zagrożenia Nr 02/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Stężenia jonów wapnia i magnezu w zwykłych wodach podziemnych województwa małopolskiego Nr 02/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ eksploatacji wód termalnych na zmiany ich chemizmu oraz możliwości wykorzystania na przykładzie Bańskiej Niżnej Nr 08/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ czasu eksploatacji na zmienność wielkości wybranych składników chemicznych ujmowanych wód podziemnych na przykładzie dużego ujęcia Nr 10/2012 Str. 457
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.