Autor: Piotr Bugajski

Liczba artykułów: 19
Ładunki związków biogennych w ściekach odprowadzanych z przydomowych oczyszczalni jako zagrożenie jakości wód powierzchniowych Nr 11/2006 Str. 21
Wielkości wybranych stężeń zanieczyszczeń w ściekach bytowych odpływających z terenów wiejskich Nr 09/2008 Str. 28
Wpływ wybranych czynników na bezzwrotne zużycie wody w gospodarstwach wiejskich Nr 09/2008 Str. 60
Zagrożenia wód eutrofizacją w wyniku stosowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków Nr 09/2009 Str. 4
Zmienność temperatury ścieków w otwartym bioreaktorze przepływowym Nr 05/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ związków organicznych na procesy usuwania azotu w małej oczyszczalni ścieków Nr 10/2011 Str. 
Wyznaczanie obciążenia małych i średnich oczyszczalni w świetle potrzeb ich modernizacji Nr 10/2011 Str. 
Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń w ściekach z wybranych wiejskich systemów kanalizacyjnych Nr 02/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zmienność temperatury ścieków w tranzytowym kolektorze kanalizacyjnym Nr 02/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie metody Weibulla do analizy niezawodności działania przydomowej oczyszczalni ścieków Nr 02/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Podatność na biodegradację ścieków pochodzących z budynków użyteczności publicznej. Nr 08/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zakres oraz zmienność temperatury ścieków w bioreaktorze sekwencyjnym Nr 08/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ wód przypadkowych na jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika podczas pogody mokrej Nr 08/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Niezawodność i stabilność procesu oczyszczania ścieków z wykorzystaniem statystycznej kontroli jakości Nr 10/2012 Str. 421
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie metody minimum nocnego do oszacowania natężenia dopływu wód infiltracyjnych do kanalizacji sanitarnej podczas pogody suchej Nr 10/2012 Str. 432
» Zobacz streszczenie
Zmienność i zakres temperatury ścieków w niedociążonych hydraulicznie bioreaktorach przepływowych Nr 02/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Koszty ogrzewania budynku jednorodzinnego gazem ziemnym Nr 02/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zmienność oraz koszty zużycia gazu ziemnego w sezonie grzewczym w budynku jednorodzinnym Nr 02/91/2017(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Analiza awarii występujących na sieciach gazowych na przykładzie Zakładu Gazowniczego w Jaśle Nr 04/91/2017(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.