Autor: Monika Żubrowska-Sudoł

Liczba artykułów: 13
Podział reaktorów ze złożem ruchomym Nr 03/2007 Str. 29
» Zobacz streszczenie
Efektywność oczyszczania ścieków komunalnych w reaktorze SBR ze złożem ruchomym Nr 09/2008 Str. 18
Wpływ złoża ruchomego na pojemność reaktorów biologicznych dla RLM 2000 Nr 09/2008 Str. 63
Usuwanie azotu ze ścieków w procesie denitryfikacji defosfatacyjnej Nr 12/2008 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zależność efektywności usuwania azotu w sekwencyjnym reaktorze ze złożem ruchomym od wzrostu bakterii nitryfikacyjnych w błonie biologicznej Nr 05/2009 Str. 18
» Zobacz streszczenie
Próba uzyskania synergicznego usuwania N i P w SBR poprzez wprowadzenie naprzemiennego napowietrzania w fazach tlenowych Nr 07-08/2009 Str. 47
» Zobacz streszczenie
Dlaczego warto w technologii ścieków wykorzystywać bioreaktory ze złożem ruchomym? Nr 09/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ wybranych parametrów procesowych na efektywność uwalniania związków organicznych w wyniku mechanicznej dezintegracji osadów sciekowych Nr 07/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Badania nad możliwością wykorzystania hydrodynamicznej wytwornicy kawitacji do dezintegracji osadów ściekowych Nr 12/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Miejsce technologii złoża ruchomego w biologicznym oczyszczaniu ścieków Nr 04/LXXXVIII/2014(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ procesu dezintegracji osadów ściekowych na efektywność procesu fermentacji metanowej – przegląd literaturowy Nr 03/91/2017(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Krajowa Inteligentna Specjalizacja w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii w gospodarce wodno-ściekowej Nr 03/91/2017(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Archeony utleniające amoniak w osadzie czynnym i błonie biologicznej – przegląd literatury i badania wstępne Nr 09/91/2017(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.