Autor: Marek Kalenik

Liczba artykułów: 12
Hydrauliczne warunki działania kanalizacji podciśnieniowej Nr 4/2004 Str. 125
» Zobacz streszczenie
Badania eksploatowanej sieci kanalizacji podciśnieniowej w systemie AIRVAC Nr 3/2005 Str. 26
» Zobacz streszczenie
Eksperymentalne badania przepustowości zaworu opróżniającego stosowanego w kanalizacji podciśnieniowej Nr 5/2005 Str. 14
» Zobacz streszczenie
Badanie strat hydraulicznych i skuteczności napowietrzania wody w aeratorze rurowym Nr 12/2007 Str. 14
» Zobacz streszczenie
Eksperymentalne badania prędkości przepływu w rurociągach kanalizacji podciśnieniowej Nr 10/2008 Str. 
» Zobacz streszczenie
Badanie skuteczności napowietrzania wody w aeratorze rurowym Nr 02/2009 Str. 23
» Zobacz streszczenie
Eksperymentalne badanie hydraulicznych warunków pracy powietrznego podnośnika Nr 06/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wyznaczanie parametru a do wzoru Fiodorowa na obliczanie współczynników liniowych oporów hydraulicznych w rurach PE i PVC stosownych w kanalizacji ciśnieniowej Nr 10/2011 Str. 
Analiza porównawcza strat ciśnienia w rurach z PVC i PE modelowanych wzorami Darcy-Weisbacha i Hazena-Williamsa Nr 10/2011 Str. 
Wpływ wyboru wzorów do obliczania współczynników liniowych oporów hydraulicznych lambda na prawidłowość doboru pomp stosowanych w kanalizacji ciśnieniowej Nr 10/2012 Str. 435
Analiza wpływu niekołowości przekroju rur PVC i PE na straty ciśnienia przy przepływie wody i ścieków Nr 10/2012 Str. 461
» Zobacz streszczenie
Hydraulika transportu ścieków i zasady projektowania kanalizacji podciśnieniowej Nr 02/91/2017(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.