Autor: Marcin Zieliński

Liczba artykułów: 10
Beztlenowe oczyszczanie ścieków powstających podczas obróbki materiałów fotograficznych Nr 7-8/2006 Str. 46
Metody destabilizacji biomasy lignocelulozowej przed konwersją do biopaliw Nr 05/LXXXVIII/2014(maj) Str. 
» Zobacz streszczenie
Urządzenie do ultradźwiękowej dezintegracji osadów ściekowych upowszechniane w ramach projektu Record Biomap (Horyzont 2020) Nr 12/90/2016(grudzień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Reaktor do beztlenowego oczyszczania ścieków z mikrofalowym systemem ogrzewania Nr 01/91/2017(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wykorzystanie ścieków z toalet chemicznych w procesie fermentacji metanowej kiszonki kukurydzy Nr 02/91/2017(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wykorzystanie pogłębionego utleniania w procesie oczyszczania ścieków pochodzących z roszarni lnu Nr 06/91/2017(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływu stałego pola magnetycznego na proces ozonolizy niejonowych substancji powierzchniowo – czynnych (rokafenol n8/n40/n8p14) w roztworach wodnych Nr 06/91/2017(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Efektywność oczyszczania ścieków komunalnych z wykorzystaniem reakcji Fentona katalizowanej jonami Fe2+ i Fe3+ Nr 01/92/2018(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Biomasa mikroglonów i cyjanobakterii jako substrat w procesie fermentacji metanowej Nr 10/92/2018(październik) Str. 
» Zobacz streszczenie
Oczyszczanie ścieków pochodzących z przydomowej oczyszczalni z wykorzystaniem Chlorella vulgaris i Arthrospira platensis Nr 11/92/2018(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.