Autor: Janusz Rak

Liczba artykułów: 23
Bezpieczeństwo zaopatrzenia miasta Rzeszowa w wodę do spożycia - system multibariera Nr 9/2002 Str. 322
Budowa wodociągu w mieście Rzeszowie Nr 10/2002 Str. 371
» Zobacz streszczenie
Ryzyko w funkcjonowaniu operatora SZW - analiza ergonomiczna Nr 6/2003 Str. 211
» Zobacz streszczenie
Model niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania stacji uzdatniania wody Nr 10/2003 Str. 352
Zagrożenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody do spożycia Nr 10/2003 Str. 371
Poważne awarie - przeciwdziałanie i reagowanie Nr 11/2003 Str. 398
» Zobacz streszczenie
Wybrane problemy zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę miasta Rzeszowa Nr 2/2004 Str. 53
Standaryzacja ilościowa w metodzie drzewa zdarzeń Nr 6/2006 Str. 16
» Zobacz streszczenie
Rola rzeki San w krajobrazie Podkarpacia Nr 11/2006 Str. 39
Wody mineralne i lecznicze w uzdrowiskach Podkarpacia Nr 11/2006 Str. 57
Możliwość zastosowania sieci bayesowskich w analizie niezawodności podsystemu. Nr 01/2007 Str. 
» Zobacz streszczenie
Metoda szacowania ryzyka globalnego skażenia wody wodociągowej Nr 04/2007 Str. 6
» Zobacz streszczenie
Propozycja nowej systematyki wskaźników niezawodności SZW Nr 11/2007 Str. 11
» Zobacz streszczenie
Propozycja nowej systematyki własności funkcjonowania systemu na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę Nr 05/2008 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa konsumentów wody do spożycia Nr 02/2009 Str. 9
» Zobacz streszczenie
Dopuszczalne ryzyko zdrowotne związane z konsumpcją wody wodociągowej Nr 03/2009 Str. 
Wybrane problemy bezpieczeństwa SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ Nr 04/2009 Str. 10
» Zobacz streszczenie
Zapobieganie szkodom w środowisku wodnym Nr 10/2011 Str. 
Preferencje studentów dotyczące spożywania wód butelkowanych i napojów funkcjonalnych Nr 03/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Metoda oceny dywersyfikacji wydajności ujęć wody i objętości sieciowych zbiorników wodociągowych Nr 04/91/2017(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Propozycja oceny alokacji objętości wody w zbiornikach wodociągowych w aspekcie niezawodności jej dostawy do odbiorców Nr 11/91/2017(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wykorzystanie zaawansowanych metod matrycowych w analizie ryzyka w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę Nr 11/91/2017(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie
Implementacja metody Bow-Tie do analizy bezpieczeństwa systemów wodociągowych Nr 11/91/2017(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.